MS-SQL Server 2017 Yönetimi


Açıklama :  Bilgisayar ortamında veriler veri tabanı yönetim sistemlerinde tutulur. SQL Server dünyada en yaygın kullanılan veritabanı yönetim sistemlerinden birisidir. Microsoft firması tarafından üretilmiştir. Sql Server ile veriler mantıksal olarak tablo yapısında organize edilir ve fiziksel olarak veritabanını oluşturan dosya/dosyaların bulunduğu disklere yazılır. SQL Serverin yönetimi, Sql serverinkurulumundan başlayıp, veritabanları ve veritabanı nesnelerinin yaratılması, veritabanı dosyalarının yönetimi, veri yedeklemesi, güvenlik, performans iyileştirme gibi konuları kapsar.

• Veritabanı temel kavramlar
• SQL Server sürümleri özellikleri
• SQL Server Kuruluş ve konfigürasyon
• SQL Server servisleri
• Veritabanı dosyaları yönetimi
• Veritabanı ve veritabanı nesnelerinin yaratılması, yönetilmesi
• İndeksleme ve indeks optimizasyonu
• Backup (Yedekleme) ve Restore (Geri Yükleme), yedekleme stratejileri
• Veritabanı bakımı, veritabanı bakım planlarının oluşturulması
• Snapshotlar
• Hata toleransı teknolojilerinin SQL Server ile kullanımı
• Log Shipping
• Database mirroring
• Replication
• Güvenlik ve yetkilendirme
• Zamanlanmış görevler, alarmlar, operatörler
• SQL Server performansının izlenmesi , SQL Profiler
• Yönetim Araçları, SQL Enterprise Management Studio, SQL Client Configuration Utility, SQLCMD vs
• Data Transfer servisleri
• Ve diğerleri…

* Ücreti sorunuz.

MS-SQL Server 2017 ile İş Zekası (Business Intelligence) Çözümleri


Microsoft SQL Server 2017 Integration Services
SQL Server 2017 Integration Services nedir
SQL Server Import and Export Wizard kullanımı
Dtsx paketlerinin yaratılması, çalıştırılması
Değişken kullanımı
İşlem akış kontrolü
Veri alma görevleri, veri kaynakları ve hedefleri
Veride değişiklik yapan görevler
Diğer görevler
Hata yönetimi ve loglama
Paketlerin yönetimi, güvenlik, yayımlama ve transferi
Paketlerin ayarlanması, çalıştırılması ve çalıştırmanın zamanlanması
Microsoft SQL Server 2017 Analysis Services nedir
Veri kaynakları, veri kaynağı görünümleri
Veri küplerinin oluşturulması
Boyutlar, hiyerarşiler
Ölçütler ve ölçüt grupları
Küplerin sorgulanması(MDX)
Küplere hesaplamaların eklenmesi
İsimlendirilmiş setler
Temel performans göstergeleri(Key Performance Indicators)
Eylemler, perspektifler, tercümeler
Yönetim, güvenlik, yetkilendirme, yedekleme
Veri madenciliği nedir
Microsoft SQL Server Reporting Services nedir
Rapor oluşturma, biçimlendirme, hesaplanmış değerler ekleme, raporların farklı bölümleriyle işlemler
Parametreler, parametere listeleri, dinamik parametere listeleri ve Filtreler,
Rapor modellerinin yaratılması ve Report Builder kullanımı
Raporların önbelleklenmesi, anlık rapor kayıtları(snapshots) ve Rapor tarihçesi
Raporların dağıtımı, abonelikler
Raporların yönetimi, güvenlik ve yetkilendirme
Reporting Services programlaması ve Report Viewer Controlünün kullanımı

Önkoşul:  Temel Microsoft SQL Server bilgisi.

* Ücreti sorunuz.

MS-SQL Server, PostgreSQL ve Oracle ile Veritabanı Programlama


KURSA ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Açıklama: Düzenli bir yapıda tutulan veri topluluğuna veritabanı denir. Günlük yaşamda bankacılık, muhasebe, bilet rezervasyonu gibi birçok işlerde veritabanı ile karşılaşırsınız. Bu gibi uygulamalarda veriler bir RDBMS’de (Relational Database Management System – İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server,PostgreSQL ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS’lerdir.Bu ürünler ile veritabanının yaratılması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır. Bu kursta bu işlemlerin yapılması detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

## Temel Veritabanı kavramları
+ Veritabanı kavramı
+ Veritabanı yönetim sistemleri
+ Çok kullanılan veritabanı yönetim sistemi yazılımları
+ Veritabanı yönetim sistemi yazılımlarının temel özellikleri

## İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı
+ İlişkisel veritabanı yaklaşımı
+ İlişkisel veritabanı yaklaşımının avantajları ve dezavantajları
+ Birincil anahtar (primary key) ve yabancı anahtar (foreign key) kavramları
+ Tablo (table), kayıt (record) ve alan (field) kavramları
+ Veri tabanları üzerinde temel işlemler
+ CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri hakkında temel bilgiler
+ Diğer yaklaşımlar (NoSql)

## MSSQL Server ve PostgreSQL Server Veritabanı Yönetim Sistemleri Üzerinde Temel CRUD İşlemleri
+ MSSQL Server kurulumu ve yapılandırılması
+ PostgreSQL kurulumu ve yapılandırılması
+ Client programlar (MSSQL Server Management Studio, Datagrip vs.)
+ T-SQL temel özellikleri
+ pgsql temel özellikleri
+ MSSQL veri türleri (data types)
+ PostgreSQL veri türleri (data types)
+ Tabloların yaratılması (create table)
+ Tablolar arasındaki ilişkilerin oluşturulması
+ Alter table cümlesi
+ Verilerin eklenmesi (insert cümleleri)
+ Verilerin güncellenmesi (update vümleleri)
+ Verilerin silinmesi (delete cümleleri)
+ Verilerin sorgulanması (temel select cümleleri)
+ Upsert (update or insert) işlemleri

## PostgreSQL Temel Sorgulama İşlemleri
+ PostgreSQL select cümlesi
+ Order by işlemleri
+ where cümlesi
+ limit
+ “select in” cümleleri
+ between
+ like operatörü
+ Tablo ve eş isimleri (aliases)

## MSSQL Temel Sorgulama İşlemleri
+ MSSQL select cümlesi
+ Order by işlemleri
+ where cümlesi
+ top
+ select in cümleleri
+ between operatörü
+ like operatörü
+ Tablo ve eş isimleri (aliases)
+ Alt sorgular
+ any
+ All
+ Exists

## PostgreSQL ve MSSQL Join İşlemleri
+ Join kavramı ve join cümleleri
+ Inner join
+ Left (outer) join
+ Right (outer) join
+ Full (outer) join
+ Self join
+ Alt sorgular
+ any
+ All
+ Exists

## MSSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar

## MSSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar

## PostgreSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar
+ out parametreli fonksiyonlar

## PostgreSQL ve MSSQL Procedure’lar
+ MSSQL Stored procedure
+ PostreSQL 12 procedures
+ out parametreli procedure’lar

## PostgreSQL ve MSSQL Standart Fonksiyonlar
+ Matematiksel işlem yapan fonksiyonlar
+ Tarih zaman fonksiyonları
+ Yazılar üzerinde işlem yapan fonksiyonlar
+ Aggregate fonksiyonlar

## PostgreSQL ve MSSQL Küme işlemleri
+ Union
+ Union all
+ Intersect
+ Except

## PostgreSQL ve MSSQL Transaction işlemleri
+ Transaction kavramı
+ ACID (Atomicity, Concurrency, Isolation, Durability)
+ Explicit transaction
+ Implicit transaction
+ Commit ve rollback işlemleri

## PostgreSQL ve MSSQL Script Oluşturma
+ Değişken bildirimi
+ Deyimler

## PostgreSQL ve MSSQL Kontrol Deyimleri
+ if deyimi
+ case ifadesel deyimi
+ case ifadesel deyiminin sorgularda kullanımı
+ Döngü deyimleri
+ Cursor kullanımı

## PostgreSQL ve MSSQL Error (Exception) İşlemleri
+ Hataların ayıklanması
+ Hata kodları

## PostgreSQL ve MSSQL Trigger’lar
+ Trigger kavramı
+ Before, instead of ve after trigger’lar
+ Trigger’ların enable ve disable edilmesi

## PostgreSQL ve MSSQL View’lar
+ View kavramı ve kullanımı
+ View yaratma (create view)
+ View değişikleri (alter view)
+ Güncellenebilir (updatable view) view’lar
+ Materialized view’lar

## PostgreSQL ve MSSQL Yönetim İşlemleri
+ Kullanıcı (login) işlemleri
+ MSSQL Server Windows authentication
+ Roller
+ Yedekleme (backup) ve geri alma (restore) işlemleri

## PostgreSQL ve MSSQL Komut Satırı Kullanımı
+ MSSQL Server komut satırından erişim
+ PostgreSQL Server komut satırından erişim

## Temel Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi
+ Oracle kurulumu ve yapılandırılması
+ Oracle veri türleri
+ Temel CRUD işlemleri
+ Sorgulama işlemleri
+ Oracle script oluşturma
+ Oracle’ da deyimler
+ if deyimi
+ case ifadesel deyimi
+ Döngü deyimleri
+ Cursor kullanımı
+ Transaction işlemleri
+ Fonksiyonlar ve procedure’ler
+ Trigger’lar
+ View’lar


Önkoşul:
Temel Programlama Bilgisi.

KURSA ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

Uygulamalı Veri Yapıları ve Algoritmalar


Açıklama: Bu kurs veri yapıları ve algoritmalar konusunun uygulamalı bir biçimde ele alındığı ileri düzey bir kurstur. Uygulamalar hem C++ Programlama Dilinde nesne yönelimli programlama tekniği kullanılarak hem de C Programlama Dilinde yapısal programlama tekniği kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
C++’ta ileri template işlemleri
Algoritma analizi ve algoritmanın karmaşıklığı
Temel veri yapıları (Bağlı listeler, kuyruk sistemleri, hash tabloları, bellek tahsisat algoritmaları.)
Kendi kendini çağıran fonksiyonlar
Parsing algoritmaları
Ağaç yapıları (İkili ağaçlar, dengelenmiş ağaçlar, heap ağaçları.)
Sort işlemleri
Arama işlemleri (Doğrusal ve ikili aramalar, ağaç yapıları kullanılarak yapılan aramalar, hash tablolarında aramalar, string içerisinde yapılan aramalar.)
Dosya yapıları (Algoritmaların disk tabanlı çalışması, kayıtlar üzerinde işlemler, veri tabanlarının oluşturulması, sorgulama işlemleri.)
Rassal sayı üretme algoritmaları
Sıkıştırma algoritmaları
Şifreleme yöntemleri
Sayısal algoritmalar (Matris işlemleri, asal sayıların buluması, interplosyon, rassal dağılımlar, polinomlar, matematiksel seriler üzerinde işlemler.)
Sayısal analiz yöntemleri (Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, sayısal türev ve integral hesapları.)
Yöneylem araştırması algoritmaları (En kısa yol problemi, gezgin satıcı problemi, graf algoritmaları, doğrusal karar modellerinin simplex algoritması ile çözümü.)
Kısıtlı kaynaklarla çalışma ve bit düzeyinde işlemler

Önkoşul: C ve C++ Programlama Dillerini bilmek ve bu dillerde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C Programlama Dili, Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I) ve C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kurslarını başarıyla tamamlamış olmak. Ön koşulları tam olarak sağlamayan kişiler bu kursumuzdan kısmen fayda sağlayabilirler. Bu durumda olan adaylarla ön görüşme yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.