MS-SQL Server 2017 ile İş Zekası (Business Intelligence) Çözümleri


Microsoft SQL Server 2017 Integration Services
SQL Server 2017 Integration Services nedir
SQL Server Import and Export Wizard kullanımı
Dtsx paketlerinin yaratılması, çalıştırılması
Değişken kullanımı
İşlem akış kontrolü
Veri alma görevleri, veri kaynakları ve hedefleri
Veride değişiklik yapan görevler
Diğer görevler
Hata yönetimi ve loglama
Paketlerin yönetimi, güvenlik, yayımlama ve transferi
Paketlerin ayarlanması, çalıştırılması ve çalıştırmanın zamanlanması
Microsoft SQL Server 2017 Analysis Services nedir
Veri kaynakları, veri kaynağı görünümleri
Veri küplerinin oluşturulması
Boyutlar, hiyerarşiler
Ölçütler ve ölçüt grupları
Küplerin sorgulanması(MDX)
Küplere hesaplamaların eklenmesi
İsimlendirilmiş setler
Temel performans göstergeleri(Key Performance Indicators)
Eylemler, perspektifler, tercümeler
Yönetim, güvenlik, yetkilendirme, yedekleme
Veri madenciliği nedir
Microsoft SQL Server Reporting Services nedir
Rapor oluşturma, biçimlendirme, hesaplanmış değerler ekleme, raporların farklı bölümleriyle işlemler
Parametreler, parametere listeleri, dinamik parametere listeleri ve Filtreler,
Rapor modellerinin yaratılması ve Report Builder kullanımı
Raporların önbelleklenmesi, anlık rapor kayıtları(snapshots) ve Rapor tarihçesi
Raporların dağıtımı, abonelikler
Raporların yönetimi, güvenlik ve yetkilendirme
Reporting Services programlaması ve Report Viewer Controlünün kullanımı

Önkoşul:  Temel Microsoft SQL Server bilgisi.

* Ücreti sorunuz.