SSS


Ben bir öğrenciyim, eğitim ücretleri öğrenciler için yüksek değil mi?

Kurs ücretleri Derneğimizin ekonomik programına uygun olarak, gelir-gider dengesi gözönüne alınarak ayarlanmıştır.

Ben bir öğrenciyim, ödevlerim konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Derneğimizin öğrencilerin ödevlerini yapmak biçiminde bir amacı yoktur. Pek çok üniversitede öğrencilerin bilgi ve deneyim düzeyini aşan ödevler verilmektedir. Böylesi ödevler için şikayetlerinizi okulunuzdaki yetkililere iletmelisiniz. Eksikliğini duyduğunuz konularda önce ödevi veren eğitmene başvurmalısınız. Eğer eğitmen ödevi geri çekmiyorsa ve ödevi vermekte ısrar ediyorsa ancak bu durumda fikir almak amacıyla Derneğimize başvurabilirsiniz.

C Programlama Dili ile UNIX işletim sistemi arasındaki ilişki nedir?

C Programlama Dili UNIX 70’li yılların başında UNIX işletim sisteminin geliştirilmesi süreci içerisinde tasarlanmıştır. 1973 yılında UNIX işletim sistemi C ile yeniden yazılmıştır. Bu nedenle UNIX işletim sistemi ile C Programlama Dili arasında bir çağrışım bağı oluşmuştur.

C kursu 160 saat, C++ kursu 135 saat sürüyor. Kursların süreleri uzun değil mi?

İyi bir C eğitimi için 160 saatlik bir süre uygundur. Kısa süreli ve kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmış eğitimlerin çok az fayda sağladığı görülmektedir. Derneğimizdeki kurslar genellikle haftada iki gün üçer saat olarak düzenlenmektedir. Konuların sindirilebilmesi ve çeşitli çalışmaların öğrenciler tarafından yapılabilmesi için eğitimin zamana yaydırılması tercih edilmiştir.

C ve C++ Programcılığının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

C ve C++ programlama dilleri uzun sayılabilecek geçmişine rağmen geçerliliğini hala korumaktadır. Uluslararası düzeyde yazılım geliştiren şirketlerin büyük kısmı geliştirme dili olarak C ve C++ dillerini kullanmaktadır. C ve C++ dillerinin sistem programlama alanındaki vazgeçilmezliği daha uzun süre devam edecektir.

C ve C++ programlama dillerini iyi bir biçimde öğrensem iş bulabilir miyim?

Programlama dilleri birer araçtır. Yalnızca programlama dillerinin kurallarını öğrenmek sizi iyi bir programcı yapmaya yetmeyebilir. Programcılıktan para kazanabilmeniz için belirli bir uygulama becerisine ve çalıştığınız sisteme özgü özel bilgilere sahip olmanız gerekebilir. Bazı araçları kullanma becerisine sahip olmak da size avantaj sağlayabilir. Derneğimizde dilin kurallarını öğrenmiş olan kişilerin uygulama becerilerini artırmak için özel kurslar düzenlenmektedir.

C ve C++ öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım?

C ve C++ öğrenmek için olanaklarınıza ve içinde bulunduğunuz duruma göre şunları yapabilirsiniz:

C ve C++ öğrenmek zor mu?

C ve C++ programlama dillerini öğrenmek diğer programlama dillerini öğrenmekten daha zordur. C ve C++ öğrencilerinin bu dilleri öğrenirken aşağı seviyeli birtakım kavramları da öğrenmeleri gerekir. Bu dillerde ürün geliştirme noktasına gelebilmek için dilin kurallarını öğrendikten sonra belirli bir zamana da gereksinim vardır.

CSD İşletim Sistemi Geliştirme Projesi ile C ve Sistem Programcıları Derneği’nin ne bağlantısı var?

CSD İşletim Sistemi Geliştirme Projesi C ve Sistem Programcıları Derneği bünyesinde oluştulmuş olan “Sistem Grubu” tarafından yürütülmektedir. CSD, C ve Sistem Programcıları Derneği’nin kısaltmasıdır.

Dernek herhangi bir ticari firma ya da kuruluştan destek alıyor mu?

C ve Sistem Programcıları Derneği’nin herhangi bir ticari kuruluşla ya da kurumla gizli ya da açık bir bağlantısı yoktur. Ülkemizde C ve sistem programcılığının gelişimi konusunda tüzüğünde belirtilen alanlarda etkinlik gösteren bir dernektir.

Dernekte C/C++ ve sistem programlama eğitimlerinin dışında başka eğitimler de veriliyor. Bu durum Derneğin konumuyla çelişmiyor mu?

Derneğimizdeki diğer eğitim programları C/C++ ve sistem programcılığının sağladığı bilinç düzeyi ve bakış açısıyla yürütülmektedir. Bu nedenle konumuyla çelişmeyip birebir örtüşmektedir.

Derneğe nasıl üye olabilirim?

Üyelik başvurusunu internet yoluyla yapabilirsiniz. Başvurunuz yönetim kurulu tarafından bir ay içerisinde değerlendirilecek ve sonucu size bildirilecektir. Ancak Derneğimize üye olabilmeniz için C/C++ ya da sistem programcısı olmanız gerekir.

Derneğin C/C++ ve sistem programlama eğitimi konusundaki başarısı nedir?

C ve Sistem Programcıları Derneği 20 yılı aşkın bir süredir C/C++ ve sistem programlama alanlarında eğitim vermektedir. Eğitim programları sistematik, planlı ve gerçekçi olarak düzenlenmiştir. Ülkemizdeki C/C++ ve sistem programcılarının önemli bir kısmı C ve Sistem Programcıları Derneğinden sistematik eğitim almıştır.

Sistem programcılığı nedir?

Sistem programları bilgisayar donanımı ile arabirim oluşturan, uygulama programlarına çeşitli biçimlerde hizmet veren programlardır. İşletim sistemleri, derleyiciler, editörler, debug programları, haberleşme programları tipik sistem programlarıdır. Programlamanın sistem programcılığıyla uğraşan bölümüne sistem programcılığı denilmektedir. C genel amaçlı olmasının yanı sıra bir sistem programlama dilidir.

İyi bir C ve C++ programcısı hangi niteliklere sahip olmalıdır?

Dilin kurallarını eksiksiz bir biçimde bilmelidir.
İşleri adımlarına ayırabilmeli, düşündüklerini koda dönüştürebilmeli ve kodlama sürecini ciddi sorunlarla karşılaşmadan hızlı bir biçimde tamamlayabilmelidir.
Sistem programlama konusunda temel bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
Bir projeyle uzun süreli çalışabilecek motivasyona ve dirence sahip olmalıdır.

İyi bir C ve C++ programcısı olabilmem için ne kadar süre gerekir?

Kuşkusuz bu süre olanaklarınıza, çalışma yönteminize ve bu işe ne kadar zaman ayırdığınıza bağlı olarak değişir. Uluslararası düzeyde iyi bir C/C++ programcısının 5 senede yetiştiği söylenir. Fakat olanaklarınızı iyi kullanrısanız ve burada belirtilen tavsiyelere uyarsanız bu süreyi kısaltabilirsiniz. Örneğin, C ve Sistem Programcıları Derneği’ndeki eğitimlerle ilgisini ve motivasyonunu kaybetmeyen bir öğrencinin 2 ya da 2.5 yıl içerisinde iyi bir C/C++ programcısı durumuna geldiği görülmektedir.

Genel Kurul toplantıları ne zaman yapılıyor?

Genel Kurul toplantıları tüzük gereği iki senede bir Kasım ayında yapılmaktadır. Yalnızca Dernek üyeleri Genel Kurula katılabilirler.

Kendimi C/C++ ya da sistem programlama alanında yetiştirirsem Türkiye’de bu alanda para kazanabilir miyim?

Ülkemizde sistem programlama etkinlikleri düşük bir düzeyde olmasına karşın, var olan istemi karşılayacak oranda bile C/C++ ve sistem programcısı yoktur. Deneyimli bir C/C++ programcısı ya da sistem programcısının uzun süre işsiz kalması şimdilik söz konusu değildir.

Programlamaya yeni başlamak istiyorum, hangi dili tercih etmeliyim, hangi alana yönelmeliyim?

Bu konu, kişilere ve beklentilere göre değişmektedir. Konu hakkında derneğimizden ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.