MS-SQL Server, PostgreSQL ve Oracle ile Veritabanı Programlama


Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Açıklama: Düzenli bir yapıda tutulan veri topluluğuna veritabanı denir. Günlük yaşamda bankacılık, muhasebe, bilet rezervasyonu gibi birçok işlerde veritabanı ile karşılaşırsınız. Bu gibi uygulamalarda veriler bir RDBMS’de (Relational Database Management System – İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server,PostgreSQL ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS’lerdir.Bu ürünler ile veritabanının yaratılması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır. Bu kursta bu işlemlerin yapılması detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

## Temel Veritabanı kavramları
+ Veritabanı kavramı
+ Veritabanı yönetim sistemleri
+ Çok kullanılan veritabanı yönetim sistemi yazılımları
+ Veritabanı yönetim sistemi yazılımlarının temel özellikleri

## İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı
+ İlişkisel veritabanı yaklaşımı
+ İlişkisel veritabanı yaklaşımının avantajları ve dezavantajları
+ Birincil anahtar (primary key) ve yabancı anahtar (foreign key) kavramları
+ Tablo (table), kayıt (record) ve alan (field) kavramları
+ Veri tabanları üzerinde temel işlemler
+ CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri hakkında temel bilgiler
+ Diğer yaklaşımlar (NoSql)

## MSSQL Server ve PostgreSQL Server Veritabanı Yönetim Sistemleri Üzerinde Temel CRUD İşlemleri
+ MSSQL Server kurulumu ve yapılandırılması
+ PostgreSQL kurulumu ve yapılandırılması
+ Client programlar (MSSQL Server Management Studio, Datagrip vs.)
+ T-SQL temel özellikleri
+ pgsql temel özellikleri
+ MSSQL veri türleri (data types)
+ PostgreSQL veri türleri (data types)
+ Tabloların yaratılması (create table)
+ Tablolar arasındaki ilişkilerin oluşturulması
+ Alter table cümlesi
+ Verilerin eklenmesi (insert cümleleri)
+ Verilerin güncellenmesi (update vümleleri)
+ Verilerin silinmesi (delete cümleleri)
+ Verilerin sorgulanması (temel select cümleleri)
+ Upsert (update or insert) işlemleri

## PostgreSQL Temel Sorgulama İşlemleri
+ PostgreSQL select cümlesi
+ Order by işlemleri
+ where cümlesi
+ limit
+ “select in” cümleleri
+ between
+ like operatörü
+ Tablo ve eş isimleri (aliases)

## MSSQL Temel Sorgulama İşlemleri
+ MSSQL select cümlesi
+ Order by işlemleri
+ where cümlesi
+ top
+ select in cümleleri
+ between operatörü
+ like operatörü
+ Tablo ve eş isimleri (aliases)
+ Alt sorgular
+ any
+ All
+ Exists

## PostgreSQL ve MSSQL Join İşlemleri
+ Join kavramı ve join cümleleri
+ Inner join
+ Left (outer) join
+ Right (outer) join
+ Full (outer) join
+ Self join
+ Alt sorgular
+ any
+ All
+ Exists

## MSSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar

## MSSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar

## PostgreSQL Fonksiyonlar
+ Tablo dönen fonksiyonlar
+ Skaler fonksiyonlar
+ out parametreli fonksiyonlar

## PostgreSQL ve MSSQL Procedure’lar
+ MSSQL Stored procedure
+ PostreSQL 12 procedures
+ out parametreli procedure’lar

## PostgreSQL ve MSSQL Standart Fonksiyonlar
+ Matematiksel işlem yapan fonksiyonlar
+ Tarih zaman fonksiyonları
+ Yazılar üzerinde işlem yapan fonksiyonlar
+ Aggregate fonksiyonlar

## PostgreSQL ve MSSQL Küme işlemleri
+ Union
+ Union all
+ Intersect
+ Except

## PostgreSQL ve MSSQL Transaction işlemleri
+ Transaction kavramı
+ ACID (Atomicity, Concurrency, Isolation, Durability)
+ Explicit transaction
+ Implicit transaction
+ Commit ve rollback işlemleri

## PostgreSQL ve MSSQL Script Oluşturma
+ Değişken bildirimi
+ Deyimler

## PostgreSQL ve MSSQL Kontrol Deyimleri
+ if deyimi
+ case ifadesel deyimi
+ case ifadesel deyiminin sorgularda kullanımı
+ Döngü deyimleri
+ Cursor kullanımı

## PostgreSQL ve MSSQL Error (Exception) İşlemleri
+ Hataların ayıklanması
+ Hata kodları

## PostgreSQL ve MSSQL Trigger’lar
+ Trigger kavramı
+ Before, instead of ve after trigger’lar
+ Trigger’ların enable ve disable edilmesi

## PostgreSQL ve MSSQL View’lar
+ View kavramı ve kullanımı
+ View yaratma (create view)
+ View değişikleri (alter view)
+ Güncellenebilir (updatable view) view’lar
+ Materialized view’lar

## PostgreSQL ve MSSQL Yönetim İşlemleri
+ Kullanıcı (login) işlemleri
+ MSSQL Server Windows authentication
+ Roller
+ Yedekleme (backup) ve geri alma (restore) işlemleri

## PostgreSQL ve MSSQL Komut Satırı Kullanımı
+ MSSQL Server komut satırından erişim
+ PostgreSQL Server komut satırından erişim

## Temel Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi
+ Oracle kurulumu ve yapılandırılması
+ Oracle veri türleri
+ Temel CRUD işlemleri
+ Sorgulama işlemleri
+ Oracle script oluşturma
+ Oracle’ da deyimler
+ if deyimi
+ case ifadesel deyimi
+ Döngü deyimleri
+ Cursor kullanımı
+ Transaction işlemleri
+ Fonksiyonlar ve procedure’ler
+ Trigger’lar
+ View’lar


Önkoşul:
Temel Programlama Bilgisi.

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

*Kursumuz gerçek zamanlıdır. Derslerimiz interaktif olarak yapılmaktadır.