Xamarin ile Mobil Programlama


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak Xamarin ile cross-platform mobil uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

• Xamarin ortamının temel özellikleri

• Xamarin ile platform bağımsız (cross-platform) uygulama geliştirme

• Visual Studio.NET ile Xamarin uygulamaları

• View kavramı ve sınıf hiyararşisi

• Xaml kullanımı ve detayları

• Temel GUI elemanları

• Layout kavramı ve Layout sınıfları

• Collection view elemanları

• Tarih zamana ilişkin GUI elemanları

• Dosya işlemleri

• Veritabanı işlemleri

• Network işlemleri

• Webservis erişimleri

• Asenkron çalışma (TPL, Thread vs..)

• DependencyService sınıfı ve platforma özel işlemler

• Notification işlemleri

• Ve diğer konular…

Ön Koşul : Daha önce C# veya Java ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’ nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama veya Java ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak

* Ücreti sorunuz.

QT ile Uygulama Geliştirme


Açıklama: Bu kurs QT C++ sınıf kütüphanesini kullanarak uygulama geliştirmek isteyen programcılara yöneliktir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
QT Kütüphanesinde bulunan temel sınıflar
Merhaba Dünya uygulaması
Kullanıcı önyüzü oluşturan sınıflar
“Signal-Slot” mekanizması
Temel çizim ve boyama ile ilgili sınıflar
Ana pencere ve fonksiyonları
Dosya işlemler
Yazdırma işlemleri
Text editör uygulaması
Dialog pencereleri
Konfigurasyon uygulaması
Resim görüntüleme uygulaması
“Layout” kullanımı
“Qt Designer” kullanımı
“Container” sınıfları
Pencere geometrisi, renkler ve çizimle ilgili uygulamalar
Koordinat sistemi ile ilgili dönüşümler
“Double Buffering” yöntemiyle resimlerin görüntülenmesi
Qmake
Olayların yakalanması (event filters)
“Tooltips” ve “What’s This”
Qsetings sınıfı ile uygulamalara ilişkin ayarların saklanması
Kopyalama ve yapıştırma işlemleri (system clipboard)
Sürükle-Bırak işlemleri.
Güncelleştirilmiş görsel nesneler. (custom widgets)
Taşınabilirlik ile ilgili önlemler.
Yardım görüntüleme uyglaması.
Veritabanı işlemleri ile ilgili sınıflar.
Adres defteri uygulaması.

Önkoşul: C++ programlama konusunda uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.