QT ile Uygulama Geliştirme


Açıklama: Bu kurs QT C++ sınıf kütüphanesini kullanarak uygulama geliştirmek isteyen programcılara yöneliktir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
QT Kütüphanesinde bulunan temel sınıflar
Merhaba Dünya uygulaması
Kullanıcı önyüzü oluşturan sınıflar
“Signal-Slot” mekanizması
Temel çizim ve boyama ile ilgili sınıflar
Ana pencere ve fonksiyonları
Dosya işlemler
Yazdırma işlemleri
Text editör uygulaması
Dialog pencereleri
Konfigurasyon uygulaması
Resim görüntüleme uygulaması
“Layout” kullanımı
“Qt Designer” kullanımı
“Container” sınıfları
Pencere geometrisi, renkler ve çizimle ilgili uygulamalar
Koordinat sistemi ile ilgili dönüşümler
“Double Buffering” yöntemiyle resimlerin görüntülenmesi
Qmake
Olayların yakalanması (event filters)
“Tooltips” ve “What’s This”
Qsetings sınıfı ile uygulamalara ilişkin ayarların saklanması
Kopyalama ve yapıştırma işlemleri (system clipboard)
Sürükle-Bırak işlemleri.
Güncelleştirilmiş görsel nesneler. (custom widgets)
Taşınabilirlik ile ilgili önlemler.
Yardım görüntüleme uyglaması.
Veritabanı işlemleri ile ilgili sınıflar.
Adres defteri uygulaması.

Önkoşul: C++ programlama konusunda uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.