Unified Modeling Language


Tarih:
20.06.2009 – 13:00
Semineri veren:
Aykut Taşdelen
Yer:
C ve Sistem Programcıları Derneği
Seminer başlıkları:

Modelleme olgusu.
UML ve yazılımda modelleme.
UML modelleri ve çizimleri.
Kullanım diyagramları.
Sınıf diyagramları.
Sınıf ve nesneler arasındaki ilişkiler.
Genelleme, iyelik, kullanma, bağımlılık, gerçekleştirme.
Durum (State) diyagramları.
Aktivite diyagramları.
Sıralama (Sequence) diyagramları.
İletişim (Communication) diyagramları.
Nesne haberleşmesi (Collaboration) Diyagramları, Tasarım kalıbı (Design pattern) kavramı.
GoF kalıpları.
UML tararım araçları…