Django ile Web Programlama


Açıklama : Bu kurs Django ile Web Uygulamaları geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Django ile Python programlama dili kullanılarak Web uygulamaları geliştirilebilmektedir. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
• Django ortamının (Django framework) temel özellikleri
• Django ortamının yüklenmesi ve konfigürasyonu
• Django ile proje oluşturma
• Bir Django projesinin temel elemanları ve uygulama yöntimi
• Django view ve URL kavramları
• Modeller
• Template’ler
• Form işlemleri
• Veritabanı işlemleri
• Cookie işlemleri
• Session işlemleri
• Email işlemleri
• Asenkron işlemler
• REST servisler
• Websocket
• Kullanıcı yönetimi
• Admin arayüzü admin interface)
• Test ve debug işlemleri
• Güvenlik
• Ve diğer konular…

Ön Koşul : Daha önce Python Programlama Dili ile çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Python ile Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

.NET Ortamında Yeni Teknolojilerle Web Programlama


Açıklama : Bu kurs .NET ortamında yeni teknolojilerle Web uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar da yapılacaktır.

C# programlama diline ilişkin ileri konular
Delege kavramı
Anonim metotlar
Lambda ifadeleri
Fonksiyonel programlama
Linq kavramı
Örnek Uygulamalar
.NET Core ve ASP.NET Core
Temel kavramlar
.NET Core ile platfornm bağımsızlık
ASP.NET Core’ a giriş
Web server’lar
Örnek Uygulamalar
Dependncy Injection
Dependency Inversion Principle
Inversion Of Control
Dependency Injection kavramı
Dependency Injection’ın karmaşık problemlerde gerekliliği
Örnek Uygulamalar
Katmanlı Mimarı Kullanarak Uygulama Geliştirme
Katmanlı mimarı kullanarak proje geliştirme avantajları
Repository, service ve application katmanları
Katmanlı mimari kullanarak proje geliştirmede exception’ların yönetilmesi
Örnek uygulamalar
Razor Motoru
Razor sentaksı
MVC (Model ViewConteoller) kalıbı
ASP.NET MVC
Razor sentaksı
Blazor Web Framework
Veritabanı işlemleri
ADO.NET kullanımı
ORM (Object Relation Model)
Entity Framework Core
Code First ve Database First Yaklaşımları
Örnek Uygulamalar
Container Kullanımı
Container kullanımı
Docker kurulumu ve kullanımı
Container üzerinde ASP.NET core uygulamalarının çalıştırılması
Örnek Uygulamalar
ASPNET Core Güvenlik
Identity kavramı
Authentication
Authorization
OAuth
Open ID Connect
Örnek uygulamalar
Javascript programlama dili
Bu bölümde daha önce herhangi bir programlama dilinde çalışanlara yönelik Javascript programlama dili anlatılacaktır:

Temel türler
Tür dönüşümleri
Fonksiyonlar
Kontrol deyimleri (if, while, do-while, for, break, continue, switch, …)
Nesneler
Fonksiyon türleri
Diziler
Lambda ifadeleri
Prototype kavramı
Sınıflar
import bildirimleri
Node.js
Node.js kurulumu
Node.js uygulaması geliştirmede kullanılan araçlar
Javascript’in ES6’da eklenen özelliklerinin Node.js ile kullanımı
Node.js modül geliştirme
Geliştirilen modüllerin kullanılabilir hale getirilmesi
Geliştirilen modüllerin npm’ yüklenmesi
Github ile repository oluşturma
Örnek uygulamalar
Node.js Event
EventEmitter sınıfı
Ebvent Listener
Örnek uygulamalar
Node.js IO (Input Output) işlemleri
Standard IO (STDIN, STDOUT ve STDERR)
fs modülü ile dosya işlemleri
Dosya değişiklerinin izlenmesi
Örnek uygulamalar
Node.js Streams
Stream kullanımı
Piped stream
Paused Stream
Örnek uygulamalar
Node.js Web Protokolleri
http modülü
HTTP GET
HTTP POST
WebSocket işlemleri
SMTP Server
Örnek uygulamalar
Çok kullanılarn Node.js Framework’ler
Express.js
Koa.js
Örnek uygulamalar
Temel React.js
Örnek uygulamalar
Temel Vue.js
Örnek uygulamalar
Temel Angular
Örnek uygulamalar
MongoDB
Node.js veritabanı işlemleri
Node.js ile PostgreSQL kullanımı
Node.js ile MongoDB kullanımı
Node.js ile Temel Redis kullanımı
Örnek uygulamalar
NodeJS ile TCP/IP Programlama
TCP protokolü
UDP protokolü
Örnek uygulamalar
Node.js Test İşlemleri
Node.js Güvenlik
Örnek uygulamalar
Node.js Uygulamalarının Performansı
Örnek uygulamalar
Node.js Microservice uyglamaları
Örnek uygulamalar

Node.js Uygulamalarının Debug Edilmesi

Ön Koşul : Daha önce C# ya da Java programlama dillerinden en az birinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama veya Java ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücretleri sorunuz.
Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.