Eğitim Programlarımıza Gömülü Linux Sistemleri – Geliştirme ve Programlama Kursu Dahil Edilmiştir.


Eğitim Programlarımıza Online Gömülü Linux Sistemleri – Geliştirme ve Programlama Kursu dahil edilmiştir.

Kursun Süresi: 320 Saat
Eğitmen: Kaan Aslan

Bu kurs gömülü Linux sistemlerinin oluşturulması, konfigüre edilmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi, sistem bileşenlerinin incelenmesi, aygıt sürücülerin yazılması ve çekirdek seviyesinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kursta gömülü donanım olarak Raspberry Pi kullanılmaktadır. Ancak konular mümkün olduğunca diğer donanımlara da uygulanabilecek biçimde genelleştirilerek ele alınmaktadır.

Ön Koşul: Bu kurs için katılımcıların UNIX/Linux ortamlarında kullanıcı düzeyinde çalışmış olmaları, C Programlama Dilini bilmeleri ve Kullanıcı modunda (user mode) temel düzeyde programlama bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu ön koşulu tam olarak sağlamayan kişiler kursa katılabilirler ancak bazı konuları anlamakta zorluk çekebilirler.

Kimler Katılmalı: Gömülü Linux sistemlerinin geliştirilmesine ve programlamasına ilgi duyan, bu alanda çalışan ve yukarıda belirtilen ön koşulları tamamen ya da kısmen sağlayan herkes katılabilir.

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.