Windows Sistem Programlama


Açıklama: Bu kurs 32 bit Windows sistemlerinde sistem programlama çalışmalarını yapabilmek için gereksinim duyulan bilgilerin uygulamalı bir biçimde kazandırılmasını hedeflemektedir. Kursta 32 bit Windows sistemlerinin aşağı seviyeli çalışmaları ayrıntılarıyla ele alınacak ve çeşitli uygulamalı örnekler verilecektir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
32 bit Windows sistemlerinde işlem yönetimi (process management)
Alt işlemler (thread mechanisms)
Alt işlemli çalışmalar (multithreading applications)
32 bit Windows sistemlerinin bellek yönetimi
Sanal bellek kullanımı
Bellek dosyaları (memory mapped files)
Heap kullanımı
Alt işlemlerin eş zamanlılığını sağlama ve kritik kodların tasarımı
Mesaj sistemi
Dinamik Kütüphaneler (DLL’s)
Dosya Sistemi
Aygıtların kullanılması ve aygıt sürücüleri
PE formatının incelenmesi
Ağ haberleşmesi
Seri port kullanımı
Ve diğerleri…

Önkoşul: C Programlama Dilini kullanarak sistem programlama alanında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C Programalama Dili, Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I) ve Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (II) kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.