Windows Altında Visual C++ ile Programlama


Bu kurs 32 bit Windows sistemlerinde MFC sınıf sistemini kullanarak uygulama geliştirmek isteyen programcılara yöneliktir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
MFC ve API ilişkisi
MFC yardımcı sınıflarının kullanımı
Pencere işlemlerine ilişkin sınıfların kullanımı
Dialog pencereleri ile işlemler
Basit ve karmaşık kontrollerin kullanımı
Grafik uygulamaları
Veritabanı uygulamaları
SDI ve MDI sihirbazlarının kullanımı
Document /View Mimarisinin kullanımı

Önkoşul: C++ Programlama Dilini bilmek ve Windows API Programlama konusunda uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş ve Windows API Programlama kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.