Windows Altında TCP/IP Client- Server Programlama


Bu kurs Windows programcılarının Internet üzerinde Windows Socket’leri ile TCP/IP Client-Server uygulama geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kurs içerisinde çeşitli TCP/IP protokolleri kavramsal olarak tanıtılacak ve çeşitli uygulama örneklerinin tasarım ve yazımı üzerinde durulacaktır.

Önkoşul:
C++ Programlama Dilini bilmek ve MFC sınıf sistemini kullanarak uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programlamacıları Derneği’nde C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş ve QT ya da MFC kütüphaneleri ile uygulama geliştirmiş olmak. C Proglamlama Dili ile uygulama geliştirmiş fakat C++ Programlama Dilini bilmeyen ya da MFC sınıf sistemi ile çalışmamış olan programcılar bu kurstan ancak kısmi bir fayda sağlayabilirler. Bu nedenle C++ ve MFC koşulunu sağlamayan programcılar ancak karşılıklı görüşmeden sonra kursa katılabilirler.

* Ücreti sorunuz.