Visual C++ ile Veritabanı Programlama


Microsoft’un yeni veritabanı stratejisi UDA (Universal Data Access) COM Object teknolojisine dayanmaktadır. Bu yüzden, COM Object yapılarının iyi derecede bilinmesi gerekmektedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Veritabanı teorisi
 • Temel SQL işlemleri
 • Veri erişim stratejileri ve UDA (Universal Data Access)
 • ODBC ve MFC ODBC sınıfları
 • OLE DB yapısı
 • OLE DB template sınıflar
 • OLE DB ile veritabanı işlemleri ve sorgulamalar
 • OLE DB ile parametreli sorgulamalar
 • Activex Data Object (ADO) yapısı
 • ADO ile veritabanı işlemleri ve sorgulamalar
 • ADO ile parametreli sorgulamalar
 • MS SQL server “stored procedure” kullanımı

Önkoşul:

MFC ve COM Object konularında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Windows Altında Visual C++ ile Programlama ve ATL ile COM Programlama kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

*Ücreti sorunuz.