Unix/Linux Aygıt Sürücüleri


Açıklama : Bu kurs Unix/Linux sistemlerinde aygıt sürücü yazmak isteyen sistem programcılarına yönelik ileri düzey bir programlama kurstur. Kursumuzda Unix/Linux sistemlerinin çekirdek yapısı açıklanarak aygıt sürücü mimarileri ele alınmaktadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
Unix/Linux sistemlerinin çekirdek yapısının aşağı seviyeli incelenmesi
Unix/Linux sistemlerinin aygıt sürücü modeli
Unix/Linux sistemlerinde aşağı seviyeli dosya işlemleri
Blokeli ve blokesiz giriş çıkış işlemleri
Koruma mekanizması
Haberleşme portlarının ve kesme kaynaklarının kullanımı
Karakter ve blok sürücülerin genel yapıları
Yazıcılara ilişkin aygıt sürücüleri
Terminal sürücüleri
Teyp sürücüleri
Hata ayıklama işlemleri
Aygıt sürücülerin kurulumu ve yüklenmesi
Versiyon kontrolleri
DMA işlemleri
Çevre birimlerinin kontrolü
Linux sistemlerine ilişkin özel durumlar
Örnek aygıt sürücülerin yazımı

Önkoşul: Unix/Linux sistemlerinde uygulamalı sistem programlama faaliyetlerinde bulunmuş olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Unix/Linux Sistem Programlama kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

* Ücreti sorunuz.