Unity ile Oyun Programlama


Online Unity ile Oyun Programlama

Unity ortamının temel özellikleri

+ Unity ortamının kurulumu

+ Unity ortamına ilişkin temel kavramlar

+ Örnek uygulamalar

Unity ortamında programlama (C# script)

+ MonoBehavior sınıfı

+ Start metodu

+ Update metodu

+ Diğer önemli metotlar

+ Örnek uygulamalar

Temel UI elemanları

+ Eventdrivenprogramming

+ Olaylara ilişkin kodların yazılması

+ UI button

+ Sahneler (scene) arası geçiş

+ Mouse olayları ve işlenmesi

+ Görüntü panellerini düzenlemesi ve button kullanarak panel derinliğini değiştirme

+ UI Slider

+ InputField

+ Toggle, radiobutton, togglegroup

+ Text, Image ve drop-downmenu

+ Örnek uygulamalar

Kamera işlemleri

+ Kameralar

+ Temel sahne (scene) oluşturma

+ Sabit Kamera ile Çalışma

+ Kamera ekran boyutunun değiştirilmesi

+ RenderTexture

+ Çalışma zamanında anlık görüntü oluşturma

+ Çok amaçlı kamera donanımıyla çalışma

+ Örnek uygulamalar

ShaderGraphsand Video Players

+ Shader kavramı ve kullanımı

+ Video işlemleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile 2 boyutlu uygulama geliştirme

+ 2 boyutlu sonsuz oyunlar (endlessgame)

+ 2 boyutlu oyunlarda arka planın oluşturulması

+ Diğer teknikler

+ Örnek uygulamalar

3D Objects, Terrains, Textures, andMaterials

+ 3B Nesneler

+ Terrain oluşturma ve kullanma

+ Sahneye eklentiler

+ 3D modellerin bir proje ile kullanılması

+ Nesnelerin yok edilmesi

+ Coroutine kullanımı

+ ProBuilder kullanımı

+ Terrain ve texture kullanımı

+ Örnek uygulamalar

Unity ile 3 boyutlu uygulama geliştirme

+ 3 boyutlu sonsuz oyunlar (endlessgame)

+ 3 boyutlu oyunlarda arka planın oluşturulması

+ 3 boyutlu oyun nesneleri ile çalışma

+ Diğer teknikler

+ Örnek uygulamalar

Unity ile ses işlemleri

+ Seslerin oluşturması

+ AudioSource bileşeni

+ 3D worldspace’destatic bir noktadan ses oluşturma

+ Ayrı AudioSourcebişemeni ile ses oluşturma

+ Çalışma zamanında AudioSource bileşenleri oluşturma

+ Extension metotlar yoluyla ses işlemlerine ilişkin metotların MonoBehavior sınıfına eklenmesi

+ Sesin geciktirilmesi (delay)

+ Örnek uygulamalar

Unity ile network oyun tasarımı ve gerçekleştirilmesi

+ Web Server İletişimi ve Online Versiyon Kontrolü

+ Web servis erişimi

+ Unity ile yerel ağ üzerinde oynanan oyunların tasarımı ve gerçekleştirilmesi

+ Örnek uygulamalar

Unity animasyon işlemleri

+ Animasyon kavramı ve animasyon oluşturulması

+ Animasyonları kullanımı ve oyuna entegrasyonu

+ Örnek uygulamalar

Unitynavigationandpathfinding

+ Navigation kavramı

+ Yol bulma (pathfinding)

+ Engeller

+ Çamur ve su gibi özel tanımlanmış alanlarda yol bulma

+ İleri teknikler

+ Örnek uygulamalar

First Person Controller (FPS) ve Third Person Controller

+ FPS oyunlar ve gerçekleştirilmeleri

+ Third Person Controller oyunlar ve gerçekleştirilmeleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları

+ VR kavramı

+ VR için Unity’nin yapılandırılması

+ VR gözlükler için proje oluşturma

+ Bir VR projesine 360 ​​derecelik videolar eklenmesi

+ 3 boyutlu bir nesnenin yüzeyinde 360 ​​derecelik videolar oynatılması

+ Unity ile temel düzeyde AR uygulamaları geliştirme

+ Örnek uygulamalar

Oyun verilerinin saklanması ve yüklenmesi

+ Dosyalama işlemleri

+ Veritabanı işlemleri

+ Unity ile XML ve JSON seri hale getirme (serialization/deserialization) işlemleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile geliştirilen uygulamaların optimizasyonu

+ Mobil platformlar için oyun geliştirme

+ Android ve IOS için uygulamarın optimizasyonu

+ Geliştirilen oyunların platformlara göre özel durumları

+ Örnek uygulamalar

+ Ve diğerleri…

 

Ön Koşul : Daha önce Java veya C# Programlama dillerinden biri ile Nesne Yönelimli Programlama konusunda çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Java ile Nesne Yönelimli Programlama veya C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.