UML ve Tasarım Kalıpları (C++ Kod Örnekleriyle)


Nesne Yönelimli Programlamanın Temel İlkeleri
Veri Gizleme
Sınıf ve Nesne
Yordamlar ve İletiler
Çokbiçimlilik
Arayüz Oluşturma
Türetme ve Çokbiçimlilik
Erişim denetimi
Liskov Yerine Geçme İlkesi – LSP (Liskov Substitution Principle)
Açık Kapalı İlkesi – OCP (Open-Closed Principle)
Bağımlılık Ters Çevirme İlkesi – DIP (Dependency Inversion Principle)
Arayüz Ayırma İlkesi – ISP (The Interface Segregation Principle)
Sürüm Yeniden Kullanımı Eşdeğerlik İlkesi – REP (The Release Reuse Equivalency Principle)
Ortak Kapatma İlkesi – CCP (The Common Closure Principle)
Ortak Yeniden Kullanım İlkesi – CRP (The Common Reuse Principle)
Çevrimsiz Bağımlılık İlkesi – (ADP) (The Acyclic Dependencies Principle)
Kararlı Soyutlamalar İlkesi – SAP (The Stable Abstractions Principle)
Kararlı Bağımlılıklar İlkesi – (SDP) (The Stable Dependencies Principle)
UML 2.0 Notasyonu
Nesne Yönelimli Modelleme
Temel UML Diyagramları ve Kullanımları
UML 2.0 Notasyonunun Kullanımı
Temel Model Yönetim Birimleri
Paketler(Packages)
Alt Sistemler(Subsystems)
Modeller(Models)
Yapısal Modelleme
Kullanım Durumu (use case) Diyagramları
Sınıf (Class) Diyagramları
Nesne (Object) diyagramları
Dinamik Modelleme
Durum Makinaları (State Machines)
Etkinlik (Activity) Diyagramları
İletişim (Interaction) Diyagramları
Sekans (Sequence) Diyagramları
İletişim (Communication) Diyagramları
Etkileşim Değerlendirme (Interaction Overview) Diyagramları
Zamanlama (Timing) Diyagramları
C++ ile Gof Tasarım kalıpları (Design Patterns)
Tasarım Kalıplarının Ana Fikirleri
Nesne Yaratan Kalıplar (Creational Patterns)
Yapısal Kalıplar (Structural Patterns)
Davranışa İlişkin Kalıplar (Behavioral Patterns)
GOF dışı kalıplar

Önkoşul: C++, Java ya da C# kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

* Ücreti sorunuz.