UML ile Nesne Yönelimli Çözümleme, Tasarım ve Modelleme


Kurs konularından bazıları:
Nesne Yönelimli Programlamanın Temel İlkeleri

Sınıflar, Nesneler ve İlişkiler
Soyutlama ve Veri Gizleme
Yordamlar ve İletiler
Arayüz Oluşturma
Türetme ve Çokbiçimlilik
Erişim denetimi
Liskov Yerine Geçme İlkesi
LSP (Liskov Substitution Principle)
Açık Kapalı İlkesi
OCP (Open-Closed Principle)
Bağımlılık Ters Çevirme İlkesi
DIP (Dependency Inversion Principle)
Nesne Yönelimli Program Geliştirme Yöntembilimleri ve Süreçleri

Yinelemeli ve Arttırımlı Geliştirme
RUP (Rational Unified Process)
XP (Extreme programming)
Nesne Yönelimli Çözümleme ve tasarım

Sistem İsterlerinin Kullanım Durumlarıyla Belirlenmesi
Aktörlerin Belirlenmesi
Temel Kullanım Durumlarının Belirlenmesi
Kullanım Durumu Senaryolarının Yazılması
Kullanım Durumu Modelinin (Use Case Model) Oluşturulması
Nesnelerin ve Sınıfların Belirlenmesi
Nesne İlişkilerinin Belirlenmesi
Nesne Modelinin (Object Model) Oluşturulması
Etkileşim Modellemesi
Durum (State) Modellemesi
Alt Sistem (Subsystem)Tasarımı
Arttırımlı (Incremental) Geliştirme
UML 2.0 (Unified Modelling Language)

UML Notasyonunun Kullanımı
Temel Model yönetim Birimleri
Paketler(Packages)
Alt Sistemler(Subsystems)
Modeller(Models)
Yapısal Modelleme
Kullanım Durumu (use case) Diyagramları
Sınıf (Class) Diyagramları
Nesne (Object) diyagramları
Dinamik Modelleme
Durum Makinaları (State Machines)
Etkinlik (Activity) Diyagramları
İletişim (Interaction) Diyagramları
Sekans (Sequence) Diyagramları
İletişim (Communication) Diyagramları
Etkileşim Değerlendirme (Interaction Overview) Diyagramları
Zamanlama (Timing) Diyagramları

Case (Computer Aided Software Engineering)

“Enterprise Architect” Yazılımı ve Kullanımı

Önkoşul: Nesne Yönelimli Programlamanın temel kavramlarına hakim olmak. C++, Java ya da C# dillerinden birini iyi derecede bilmek.

* Ücreti sorunuz.