Swift Programlama Dili İle IOS İşletim Sistemleri İçin Uygulama Geliştirme


Bu kurs Swift Programlama Dili ile IOS uygulamaları geliştirmek isteyen programcılara yöneliktir. Kursun ilk bölümü Swift Programlama Dilini öğretmeyi, ikinci bölümü ise uygulama geliştirme beceresini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Önkoşul:  Katılımcıların aşağıdaki her iki koşulu da sağlıyor olmaları gerekmektedir:

C,C++, Java ya da C# gibi nesne yönelimli bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da Derneğimizin açmış olduğu bu kurslardan birini başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.