Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I)


Giriş ve Temel Kavramlar

 • Sistem Programlama Nedir?
 • İşletim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
 • Orijinal Kod Temeline Sahip Olan ve Olmayan İşletim Sistemleri
 • Dağıtım (Distribution) Kavramı ve İşletim Sistemlerinin Dağıtımları
 • Programlamadaki Katmanlı Yapılar
 • API Kavramı
 • Kütüphane ve Framework Kavramları
 • CPU, Mikroişlemci, Mikrodenetleyici SOC (System on Chip) ve SBC (Single-Board Computer) Kavramları
 • C’de Tanımsız Davranış, Derleyiciye Bağlı Davranış ve Belirsiz Davranış Kavramları
 • C Derleyicilerinin Hata Mesajları ve Standartlara Uyum
 • Kursta Kullanılacak Olan Nispeten Az Bilinen Bazı Standart C Fonksiyonları
 • Geçici Dosya Kavramı ve Geçici Dosyaların Oluşturulması
 • Windows, UNIX/Linux ve Mac OS X Sistemlerinde C Programlarının Derlenerek Çalıştırılması
 • GNU Tarzı Komut Satırı Argümanları
 • Komut Satırı Argümanlarının Ayrıştırılması
 • İşletim Sistemlerinin Sistem Fonksiyonları, POSIX Fonksiyonları ve Windows API Fonksiyonları
 • Proses Kavramı
 • Değişkenlerin Harflandirilmesi
 • Macar Notasyonu ve Windows API Fonksiyonlarında Kullanılan typedef Tür İsimleri
 • Fonksiyonlarda Hata Kontrolleri
 • Windows API Fonksiyonlarının Başarısızlık Nedenlerinin Elde Edilmesi ve Rapor Edilmesi
 • UNIX/Linux Sistemlerindeki POSIX Fonksiyonlarının Başarısızlık Nedenlerinin Elde Edilmesi ve Rapor Edilmesi
 • C Programlarında Dosya Organizasyonu
 • Handle Kavramı ve Handle Sistemleri
 • Windows ve UNIX/Linux Sistemlerinde Fonksiyon Çağırma Biçimleri (Calling Conventions)
 • C’de Fonksiyon Göstericilerinin Kullanımı
 • Türden Bağımsız İşlem Yapabilen Fonksiyonların Tasarımı
 • Göstericiyi Gösteren Göstericiler
 • Dizi Göstericileri
 • Göstericilere İlişkin Karmaşık Bildirimler
 • Referans Yerelliği (Locality of Reference) Kavramı ve Programlamadaki Önemi

İşletim Sistemlerinin Dosya Sistemleri

 • İşletim Sistemlerinin Dosya İşlemlerini Yapan Sistem Fonksiyonları
 • Windows Sistemlerinde Temel Dosya İşlemlerini Yapan API Fonksiyonları
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Temel Dosya İşlemlerini Yapan POSIX Fonksiyonları
 • Windows Sistemlerinde Dosya Özellikleri
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Dosya Özellikleri
 • Windows Sistemlerinde Dosya Nesneleri ve Proseslerin Handle Tabloları
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Dosya Nesneleri ve Dosya Betimleyicilerin Anlamı
 • Windows Sistemlerinde Dosya Sistemi İle İlgili Yardımcı API Fonksiyonları
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Dosya Sistemi İle İlgili Yardımcı POSIX Fonksiyonları
 • Windows Sistemlerinde Dizin İçerisindeki Dosyaların Elde Edilmesi
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Dizin İçerisindeki Dosyaların Elde Edilmesi
 • Dizin Değişiklerinin Otomatik Olarak İzlenmesi

Özyinelemeli İşlemler

 • Özyineleme Kavramı
 • Özyinelemeli Fonksiyonlar
 • Özyinelemeli Fonksiyonlara İlişkin Örnekler
 • Dizin Ağacının Özyinelemeli Biçimde Dolaşılması

Proseslerin Bellek Alanları

 • Prosesin İşletim Sistemi Tarafından Yüklenmesi
 • Stack Kavramı
 • Proseslerin (Thread’lerin) Stack’leri
 • Data ve BSS Bölümleri
 • Kod (Text) Bölümleri
 • Heap Kavramı ve Proseslerin Heap Organizasyonları
 • Windows Sistemlerinde Heap Organizasyonı
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Heap Organizasyonu

Bellek Sistemleri

 • Birincil ve İkincil Bellekler
 • RAM ve ROM Kavramları
 • RAM ve ROM çeşitleri
 • Hard Disklerin Genel Yapısı
 • SSD Disklerin Genel Yapısı
 • İkincil Belleklerden Veri Transferi
 • Önbellek (Cache) Sistemleri
 • Önbellek Terminolojisi
 • Çok Karşılaşılan Önbellek Sistemleri
 • Önbellek Sistemlerinin Tasarımı
 • C’nin Standart Dosya Fonksiyonlarınının Kullandığı Tampon (Önbellek) Mekanizması
 • stdin, stdout ve stderr Dosyalarının Tamponlama Mekanizmaları

İşlemcilerin Koruma ve Sayfalama Mekanizmaları ve Sanal Bellek Kullanımı

 • İşlemcilerin Koruma Mekanizmasının Anlamı
 • İşlemcilerin Bellek ve Komut Koruması
 • Proseslerin Çekirdek Moduna Geçmesi ve Geri Dönmesi
 • Çekirdek Modülleri ve Ayggıt Sürücülerin Anlamı
 • İşlemcilerin Sayfalama Mekanizmasının Anlamı
 • Sanal Bellek Kullanımı
 • Proseslerarası Geçiş

Giriş Çıkış Yönlendirmeleri ve Boru İşlemleri

 • Giriş/Çıkış Yönlendirmeleri (IO Redirection)
 • Komut Satırında Boru İşlemleri

Prosesler ve İşletim Sisteminin Proses Yönetimleri

 • Zaman Paylaşımlı Çalışma Modeli -İşletim Sistemlerinin Çizelgeleyici Alt Sistemleri
 • Bloke Kavramı, Processlerin ve Thread’lerin Bloke Olması
 • Çalışma Kuyrukları (Run Queues) ve Bekleme Kuyrukları (Wait Queues)
 • Proseslerin Çevre Değişkenleri
 • IO Yoğun ve CPU Yoğun Prosesler
 • Windows’ta Proseslerin Yaratılması ve Sonlanması
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Proseslerin Yaratılması ve Sonlanması (fork ve exec işlemleri)
 • Proseslerarasında Altlık-Üstlük (Parent-Child) İlişkileri
 • Proseslerin Çıkış (Exit) Kodlarının Elde Edilmesi
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Hortlak (Zombie) Prosesler
 • Windows ve UNIX/Linux Sistemlerinde Proses Listesinin Elde Edilmesi
 • Proseslerin Kullandığı Kaynaklar

Proseslerarası Haberleşme (Interprocess Communication)

 • Proseslerarası Haberleşmenin Anlamı
 • Aynı Makinenin Prosesleri Arasındaki Haberleşmelerde ve Farklı Makinelerin Prosesleri Arasındaki Haberleşmelerde Kullanılan Yöntemler
 • Windows’ta Borular Yoluyla Proseslerarası Haberleşme
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Borular Yoluyla Proseslerarası Haberleşmeler
 • İsimsiz ve İsimli Borular
 • Windows Sistemlerinde Paylaşılan Bellek Alanları
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Paylaşılan Bellek Alanları
 • Windows Sistemlerinde Bellek Tabanlı Dosyalar
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Bellek Tabanlk Dosyalar
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Mesaj Kuyrukları

Thread’lerle İşlemler

 • Thread Kavramı
 • Thread’lerin Stack’leri
 • Thread’lerin Birbirleriyle Haberleşme Biçimleri
 • Windows Sistemlerinde Thread’lerin Yaratılması ve Sonlanması
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Thread’lerin Yaratılması ve Sonlanması
 • Thread Senkronizasyonu
 • Kritik Kod Blokları
 • Windows Sistemlerinde CriticalSection Nesneleri İle Kritik Kodların Oluşturulması
 • Windows Sistemlerinde Mutex Nesnelerinin Kullanımı
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Mutex Nesnelerinin Kullanımı
 • Windows Sistemlerinde Semaphore Nesneleri
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Semaphore Nesneleri
 • Üretici-Tüketici Probleminin Windows ve UNIX/Linux Sistemlerinde Çözümü
 • Windows’ta Event Senkronizasyon Nesneleri
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Koşul Değişkenleri
 • Windows Sistemlerinde Okuma/Yazma Kilitleri
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Okuma/Yazma Kilitleri
 • Örnek Senkronizasyon Problemleri: Uyuyan Berber Problemi, Yemek Yiyen Filozoflar Problemi vs.
 • Windows’ta Atomik İşlemler ve InterLocked Fonksiyonları
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Atomik İşlemler
 • C ve C++’ta Atomik İşlemler
 • Fonksiyonların Thread Güvenliliği
 • Windows’ta Thread Local Storage Kullanımı
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Thread Specific Data Kullanımı
 • Thread Havuzları
 • Windows Sistemlerinde Thread’lerin Çizelgelenmesi
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Thread’lerin Çizelgelenmesi

Veri Yapıları ve Algoritmalar

 • Algoritma Kavramı
 • Algoritmanın Karmaşıklığı
 • Algoritma Karmaşıklığının Hesaplama Yöntemleri
 • Asimtotik Notasyonlar
 • Big O Notasyonu
 • Algoritmaların Sınıflandırılması
 • Sayılar Teorisine Yönelik Algoritmalar
 • Algoritmik Bulmacalar
 • Veri Yapısı Kavramı ve Temel Veri Yapıları
 • Dinamik Diziler, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Bağlı Listeler, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Kuyruk Veri Yapısı, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Stack Veri Yapısı, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Çift Yönlü Dinamik Diziler (Deque), Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Sıralama Algoritmaları
 • Arama (Seraching) İşlemleri, İçsel ve Dışsal Arama Kavramları
 • İkili Aramalar
 • Üstel Aramalar
 • Hash Tabloları, Kullanım Alanları, Varyasyonları ve Gerçekleştirimleri
 • Tahsisat Algoritmaları Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Çöp Toplayıcı (Garbage Collector) Kavramı, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • Ağaç Kavramı, Özellikleri
 • İkili Ağaçlar
 • Ağaçlarda Dolaşım İşlemleri
 • Arama Ağaçları
 • İkili Arama Ağaçları, Kullanım Alanları ve Gerçekleştirimleri
 • İkili Arama Ağaçlarında Dengeleme
 • Heap Ağaçları, Heap Veri Yapısı ve Gerçekleştirimleri
 • Heap Veri Yapısıyla Öncelik Kuyrukları
 • Heap Sort Yöntemi
 • Dışsal (External) Aramalar
 • B-Tree ve B+Tree Ağaçları ve Gerçekleştirimleri
 • Veri Yapılarının Genelleştirilmeleri (Türden Bağımsız Veri Yapılarının Oluşturulması)
 • Graf Veri Yapısı
 • Graf Veri Yapısının Gerçekleştirimleri
 • Graf Veri Yapısında Dolaşım İşlemleri
 • Bazı Tipik Graf Problemlerinin Çözümüne İlişkin Algoritmalar

TCP/IP Protokol Ailesi İle Proseslerarası Haberleşme

 • Protokol Kavramı
 • OSI Katmanlarının Anlamı
 • IP Protokol Ailesine Genel Bakış
 • IP Protokolü
 • TCP ve UDP Protokolleri
 • TCP Protokolü ile Client/Server Haberleşme
 • Soket Kavramı BSD Soket Sistemi
 • Windows Soket API’leri
 • TCP Server Programlarının Yazımı
 • TCP Client Programlarının Yazımı
 • Client ile Server Arasında Haberleşme Teknikleri
 • Çok Client’lı Server Uygulamaları
 • IP Ailesinin Uygulama Katmanına İlişkin Protokoller (POP3, TELNET, HTTP, SSH Protokolleri)
 • UDP Haberleşmesi
 • UDP Client ve Server Programları

Kütüphanelerin Yaratılması ve Kullanılması

 • Windows Sistemlerinde Statik Kütüphanelerin Yaratılması ve Kullanımı
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Statik Kütüphanelerin Yaratılması ve Kullanımı
 • Windows Sistemlerinde Dinamik Kütüphanelerin Yaratılması ve Kullanımı
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Dinamik Kütüphanelerin Yaratılması ve Kullanımı
 • Windows Sistemlerinde Dinamik Kütüphanelerim Dinamik Yüklenmesi
 • UNIX/Linux Sistyemlerinde Dinamik Kütüphanelerin Dinamik Yüklenmesi

Yazılımsal Araçların Kullanımı

 • Versiyon Takip Sistemleri
 • Git Aracının Kullanılması
 • Github Kullanımı
 • GNU Make, CMake ve QMake Build Araçlarının Kullanımı
 • Valgrind ve Cppcheck Araçlarının Kullanımı
 • Profiler’lar ve GNU gprof Araçlarının Kullanımı
 • Visual Studio Debugger Kullanımı
 • GDB Kullanımı

Veritabanı İşlemleri

 • Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Genel Yapısı
 • Gömülü Veritabanı Yönetim Sistemleri
 • C’de Sqlite Kullanımı
 • C’de MySql Kullanımı

Yazılımlarda Test Süreci

 • Genel Olarak Test Süreci
 • Test Yöntemleri
 • Test Otomasyon Araçları Hakkında Genel Bilgiler
 • C’de Birim Testleri

Aşağı Seviyeli Disk İşlemleri

 • Hard Disklerin, DVD ROM’ların, SSD Disklerin ve Flash Disklerin Genel Yapısı
 • Windows’ta Aşağı Seviyeli Disk İşlemleri
 • UNIX/Linux Sistemlerinde Aşağı Seviyeli Disk İşlemleri
 • Windows FAT Dosya Sistemlerinin Disk Organizasyonları
 • Ext2 ve Ext3 Dosya Sistemlerinin Disk Organizasyonları
 • Disk Bölümleme Tabloları
 • Klasik ve UEFI Boot Süreci

Kesme Mekanizması

 • Kesme Kavramı
 • Yazılım ve Donanım Kesmeleri
 • PC Mimarisinde Temel Kesmeler ve İşlevleri
 • Kesmelerin Ele Alınması

Ve diğerleri….

Ön koşul: C Programlama Dilini bilmek veya C Programlama Dili kursunu tamamlamış olmak.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.