React Native ile Platform Bağımsız Mobil Programlama


React Native ile Platform Bağımsız Mobil Programlama

Açıklama : Bu kurs React Native kullanılarak cross-platform mobil uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. React Javascript programalama dilini kullanan bir ortamdır ve cross-platform uygulama geliştirmede çok kullanılmaktadır. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Javascript programlama dili
• Bu bölümde daha önce herhangi bir programlama dilinde çalışanlara yönelik Javascript programlama dili anlatılacaktır:
• Temel türler
• Tür dönüşümleri
• Fonksiyonlar
• Kontrol deyimleri (if, while, do-while, for, break, continue, switch, …)
• Nesneler
• Fonksiyon türleri
• Diziler
• Lambda ifadeleri
• Javascript ile fonksiyonel programlama
• Prototype kavramı
• Sınıflar

React Native Ortamınına İlişkin Temel Kavramlar

• React Native temel özellikleri
• React Native avantajları
• React Native sınırları
• React Native ortamının kurulumu
• Android Studio kurulumu
• Android için emulator yapılandırması
• Yaşam ömrü (lifecycle) fonksiyonları

Container Component
• Container component kavramı
• Container component çalışma sistematiği
• Örnekler

Presentational Component
• Presentational component kavramı
• Presentational component çalışma sistematiği
• Örnekler

State ve Props kavramları
• State kavramı ve kullanımı
• Mutable state kavramı
• Props

Styling

• Styling kavramı
• Styling’in uygulama içerisinde kullanımı
• View bileşenlerine styling uygulanması

Temel Bileşenler

• View
• WebView
• Modal
• ActivityIndicator
• Picker
• Status Bar
• Switch
• Text
• Alert
• StyleSheet

GUI elemanları
• Flexbox
• Layout
• ListView
• Text Input
• Scrollview
• Images
• Buttons (Touchables)

Navigation

• React native navigation ve web navigation karşılaştırılması
• Navigation based application
• Navigation verilerinin saklanması

Platform bağımsız API kullanını

• Bildirim (notification) işlemleri için Alert API kullanımı
• Uygulamanın durumu için AppState API kullanımım
• Veri saklama işlemleri için AsyncStorage kullanımı
• Clipboard kullanımı için Clipboard API
• Kullanıcı ekran işlemleri için Dimensions API kullanımı
• Lokasyon için Geolocation API kullanımı
• Klavye işlemleri için Keyboard API kullanımı
• Kullanıcı bağlantılı/bağlantısız bilgieri için NetInfo kullanımı
• Touch ve gesture işlemleri için PanResponder kullanımı

Network İşlemleri

• Fetch kullanını
• WebSockt kullanımı
• Diğer kütüphenelerin kullanımı

Android sistemlerine yönelik işlemler
• Android menü işlemleri, DrawerLayout kullanımı
• Android Toolbar
• ViewPagerAndroid kullanımı
• DatePickerAndroid API
• TimerPickerAndroid API
• ToastAndroid API

IOS sistemlerine yönelik işlemler

• DatePickerIOS
• PickerIOS
• ProgressViewIOS
• SegmentedControlIOS
• TabBarIOS
• ActionSheetIOS

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.