R Programlama Dili


Açıklama : R matematiksel ve istatistiksel veri analiz işlemlerinde kullanılan fonksiyonel, prosedürel ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Kurs yalnızca programcılar için değil, istatistik ve veri analizi ile uğraşan önkoşulu sağlayan tüm katılımcılara açıktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
• R ortamının tanıtılması, R’ın tarihsel gelişimi ve programlama modeli
• R’da veri türleri
• R Operatörleri ve R ifadelerinin ele alınması
• R’da akış kontrolünün sağlanması (if, while, for, switch yapıları)
• R’da fonksiyonlar ve prosedürel programlama
• R’da dosya işlemleri
• R’da nesne yönelimli programlama
• Exception işlemleri
• Grafik çizimleri
• GUI Programlama
• Ve diğerleri…

Ön koşul: Temel programlama bilgisine sahip olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nde “Programlamaya Giriş” kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.