Python Uygulamaları


Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Genel Amaçlı Bazı İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Standart Kütüphanede Tarih ve Zaman İşlemleri Yapan Fonksiyonların ve Sınıfların Kullanımı
Dizin ve Dosyalar Üzerinde İşlemler Yapan Fonksiyonların ve Sınıfların Kullanımı
İşletim Sistemi İle İlgili Aşağı Seviyeli Önemli Bazı İşlemlerin Yapılması
Python’da Log’lama İşlemleri
Python’da Debugger Kullanımı
Zaman Ölçme İşlemleri ve Profiling
Sisteme İlişkin Önemli Bilgilerin Elde Edilmesi ve Değiştirilmesi
Çöp Toplayıcı Mekanizmanın Ayrıntıları
Nesnelerin Seri Hale Getirilmesi
Programların Komut Satırı Argümanları

Python’da Veritabanı İşlemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
SqLite, MySQL ve SqlServer VTYS’leri Hakkında Temel Bilgiler
İlişkisel Veritabanları
Temel SQL Komutları
Python’da VTSY’e Bağlanma
VTYS’lere SQL Komutlarının Gönderilmesi
VTYS’lerle Sorgulama İşlemleri
Python’da Anahtar Değer Temelli DBM Veritabanı Kullanımı

Python’da Thread Uygulamaları

Thread Kavramı
Thread’lerin Yaratılması ve Sonlanması
Thread’lerle İlgili Temel İşlemler
Thread’lerin Stack’leri
Thread’lerin Bloke Olması
Thread Senkronizasyonu
Lock (Mutex) Mekanizması
Semaphore Nesnelerinin Kullanımı
Tipik Senkronizasyon Problemlerinin Ele Alınması
Senkronize Kuyruk Nesneleri
Python’da Paralel Programlama
Prosesler Arası Haberleşme Kavramı
Paylaşılan Bellek Alanlarının Kullanımı
Boru Mekanizmasının Kullanımı

Python’da GUI Uygulamaları

GUI Ortamlarında Mesaj Tabanlı Çalışma Modeli
PyQt Kütüphanesinin Kullanılması
Tkinter Kütüphanesinin Kullanılması

Python’da Proseslerarası Haberleşme ve Network Ağ Haberleşmeleri

IP Protokol Ailesi
Python’da Soket Programlama
Client-Server Çalışma Modeli
TCP/IP Uygulamaları
UDP/IP Uygulamaları
E-Posta Alma ve Gönderme
FTP İşlemleri
Dağıtık Uygulamaların Temelleri

Çeşitli Dosya Formatları Üzerinde İşlemler

Dosya Sıkıştırma ve Açma İşlemleri
CSV Dosyalarıyla ve Konfigürasyon Dosyalarıyla İşlemler
Temel XML İşlemleri
Temel HTML Parse İşlemleri

Numpy Kütüphanesinin Kullanımı

Numpy Kütüphanesinde Temel İşlemler
Numpy Dizileri İle Vektörel İşlemler
NumPy Dizilerinde İndeksleme ve Dilimleme
NumPy Kütüphanesinde Vektörel İşlemler Yapan Fonksiyonlar
NumPy ile Lineer Cebir İşlemleri
NumPy Dosya İşlemleri
İleri Düzey Numpy İşlemleri

Sembolik Matemetiksel İşlemler ve SymPy Kütüphanesinin Kullanımı

SymPy Kütüphanesinin Tanıtımı
SymPy’da İfadelerin Oluşturulması ve İfade Ağaçları
İfadelerin Sadeleştirilmesi
İfadelerin Açılması
İfadelerin Değerlerinin Elde Edilmesi
İfadeler Üzerinde Matematiksel İşlemler

Python’da Grafik Çizimleri ve PyPlot Kütüphanesinin Kullanımı

Grafik Çizimi İle İlgili Temel Nesneler
Grafiklerin Çizdirilmesi
Çizim Nesnelerine İlişkin Ayrıntılar
Çizgi Grafikleri, Çubuk Grafikleri, Histogram’lar, Pasta Grafikleri

Pandas Kütüphanesinin Kullanımı

Pandas Kütüphanesinin Amacı
Seriler Üzerinde İşlemler
Seriler Üzerinde İndeksleme
Seriler Üzerinde Dilimleme
DataFrame Nesneleri
DaraFrame Üzerinde Satır ve Sütun Seçme İşlemleri
DataFrame’ Sütun Ekleme ve Silme
DataFrame Üzerinde Aritmetik İşlemler
CSV Dosyalarının DataFrame Olarak Okunması
Eksik Veriler Üzerinde İşlemler
Verilerin Gruplanması ve Birleştirilmesi
Pandas’ta Verilerin Görüntülenmesi

Özel Bazı Konular

Şifreleme İşlemleri
Pyton’da Yazılım Test İşlemleri
Düzenli İfadelerle İşlemler (Regular Expressions)
Python’dan C ve C++ Kodlarının Çağrılması

 

Ön Koşul: Python Programlama dilinde çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Python Programlama Dili kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

* Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

* Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.