PIC C Uygulamaları (II)


Kurs Konuları:
PIC24 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
PIC32 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
PIC24 ve PIC32 işlemcileri için C derleyicilerinin incelenmesi
Grafik LCD, Dot-Matrix display uygulamaları
I2C haberleşmesi: Programlanabilir clock (PLL) uygulaması
SPI haberleşmesi: SDIO arabirimi, SDCARD kullanımı
File Sistem, FAT / FAT32
Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri.
Cooperative Multitasking
Ethernet protokolü ve TCP/IP protokol stack
USB Haberleşmesi
IR ve RF haberleşmeleri
Notlar:
Ders akışı sırasında yukarıda belirtilen konularda değişiklik yapılabilir. Yeni konular eklenebilir ya da bazı konular programdan çıkartılabilir.
Ders konuları işlenme sırasına göre belirtilmemiştir.
PIC C (I) Uygulamaları ders programı PIC18 işlemci mimarisi kullanılarak yürütülecektir. PIC C (II) Uygulamaları PIC18, PIC24, PIC32 işlemci mimarileri kullanılarak yürütülecektir.
Uygulama konularında dernek tarafından tasarlanmış deney bordlarının yanısıra Microchip ve Mikroelektronika firmalarının deney bordları kullanılacaktır

Önkoşul: Ders programı, C programlama dilinin bilindiği varsayımıyla uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Ancak gerekli görülmesi durumunda PIC C (I) dersi kapsamında C programlama dilinin temel konuları ile ilgili tekrarlar yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.