PIC C Uygulamaları (I)


Kurs Konuları:
PIC18 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
Mikrodenetleyici C derleyicilerinin incelenmesi: Eklentiler, kısıtlamalar
PIC C geliştirme ortamlarının incelenmesi (MPLAB IDE / MPLAB X)
Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri
Alfanümerik LCD, 7-segment display birimlerinin uygulamaları
Push button ve Matrix keyboard uygulamaları
RS232 haberleþmesi: GPS modül kullanımı, NMEA protokolü
1-Wire Bus haberleşmesi: Sayısal termometre uygulaması
I2C haberleþmesi: Real Time Clock, 24XX EEPROM bellek uygulamaları
RS485 haberleþmesi ve MODBUS protokolü
Capture/Compare/PWM modülü kullanımı
RFID, Manchester kodlaması
PC Keyboard ile haberleşme
Mixed model programming: C – Assembly integrasyonu
Notlar:
Ders akışı sırasında yukarıda belirtilen konularda değişiklik yapılabilir. Yeni konular eklenebilir ya da bazı konular programdan çıkartılabilir.
Ders konuları işlenme sırasına göre belirtilmemiştir.
PIC C (I) Uygulamaları ders programı PIC18 işlemci mimarisi kullanılarak yürütülecektir. PIC C (II) Uygulamaları PIC18, PIC24, PIC32 işlemci mimarileri kullanılarak yürütülecektir.
Uygulama konularında dernek tarafından tasarlanmış deney bordlarının yanısıra Microchip ve Mikroelektronika firmalarının deney bordları kullanılacaktır

Önkoşul: Ders programı, C programlama dilinin bilindiği varsayımıyla uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Ancak gerekli görülmesi durumunda PIC C 1 dersi kapsamında C programlama dilinin temel konuları ile ilgili tekrarlar yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.