Linux Kernel


Açıklama: Bu kurs Linux kernel tasarımı ve analizine ilişkin ileri düzey bir kurstur. Linux kernel kodları üzerinde geliştirme ve değiştirme yapmayı hedefleyen ve Linux sistemlerinde aygıt sürücüler yazmak isteyen sistem programcılarına yöneliktir. CSD İletim Sistemi Geliştirme Projesi’ne katılmak isteyen programcılar için de temel oluşturma amacındadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
Linux Sistemlerinin Temel Özellikleri
Process Yönetimi
Bellek Yönetimi
Kesmeler
Kernel Senkronizasyonu
Zamanlama İşlemleri
Proses ve Thread çizelgelemesi
Sistem Fonksiyonları
Sanal Dosya Sistemi
Karakter ve Blok Aygıt Sürücüleri
Page Cache Mekanizması
Sanal Bellek Yönetimi
Prosesler arası Haberleşme
Sistemin Başlatılması
Kernel kodlarının Derlenmesi
Diğerleri…

Önkoşul:Unix/Linux sistemlerinde sistem programlama alanında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I), (II) ve Unix/Linux Sistem Programlama kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.