Java Programcıları İçin C#


Açıklama : Bu kurs Java Programlama Dilini bilen programcıların C# Programlama Diline geçişlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kurs içerisinde C# Programlama Dili, katılımcıların Java Programlama Dilini bildikleri varsayımıyla ele alınıp anlatılmaktadır.

Önkoşul: Java Programlama Dilini bilmek ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Java İle Nesne Nesne Yönelimli Programlama kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.