Intel 80X86 Korumalı Mod


Açıklama : Korumalı mod (protected mode), Intel işlemcilerinin çokişlemli (multiprocessing) çalışmayı mümkün kılan çeşitli özelliklerinin bileşiminden oluşan bir çalışma biçimidir. Intel mimarisini kullanan çokişlemli işletim sistemleri de (Windows 3.1, Windows 9X, OS/2, Unix gibi.) korumalı modu kullanırlar. Bu sistemlerde düşük seviyeli işlemlerin yorumlanması ve sistem programlama çalışmalarının yapılabilmesi ancak korumalı modun iyi bilinmesiyle mümkün olabilir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
80386, 80486 ve Pentium işlemcilerine genel bakış
Protection mekanizması
Sayfalama işlemleri
Sanal bellek
Korumalı moddaki kesme mekanizması
V86 çalışma modu
Uyumluluk
Yaygın işletim sistemlerinin protected modu kullanma biçimleri

Önkoşul: 8086 (80X86 Real Mode) Sembolik Makina dilinde (Assembly Language) uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu 80X86 Sembolik Makina Dili kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.