İleri C++


Açıklama : Bu kurs C++ dilinde kod yazan ya da C++ dili hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olan programcılara ve geliştiricilere yönelik. Kurs katılımcılarının derneğimizde verilen C++ Programlama Dili kursunu tamamlamış olmaları ya da C++ diline temel düzeyde hakim olmaları gerekiyor.

Kursun kapsamı bir hayli geniş. Hem temel C++ kursunda sınırlı süre nedeniyle göremediğimiz Modern C++’a ilişkin önemli araçlar hem de C++11, C++14 ve C++17 standartları ile dile eklenen önemli kütüphane öğeleri anlatılacak. Kursta ayrıca nesne yönelimli programlamaya ilişkin temel kavramlar, SOLID ilkeleri ve tasarım örüntüleri (design patterns) ve bu örüntülerin C++ dilinde kodlanması ayrıntılı olarak işlenecek.

Ön Koşul: C Programlama Dili ve C++ Programlama Dili kurslarını başarıyla bitirmiş olmak ya da kursun gerektirdiği düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

* Ücreti sorunuz.