ILASM ile .NET Ortamında Arakod Programlama


Bu kurs .Net ortamında kullanılan ortak arakod programlaması ile ilgilidir. Kursumuzda ILASM arakod programlama modeli aşağı seviyeli bir biçimde ele alınmaktadır. Kursumuz aynı zamanda CLI (Common Language Infrastructure) standartlarının çeşitli yönleri hakkında da aşağı seviyeli bilgiler sunmaktadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
PE dosyasının yapısı ve formatı
ILASM komutlarının kullanımı
Arakod programlarının yapısı ve ayrıntılı özellikleri
ilasm ve ildasm programlarının kullanımı
Metadata kavramı ve organizasyonu
Modül ve Assembly kavramları
Exception mekanizmasının aşağı seviyeli incelenmesi
Attribute işlemleri
Yönetilen (managed) ve yönetilmeyen (unmanaged) kodların birlikte kullanılması
Birden fazla programlama dili kullanarak işlemlerin yürütülmesi
Çeşitli uygulamaları

Önkoşul: .Net geliştirme ortamında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama ve C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I) kurslarını ya da C++ Programcıları için C# ve Visual C++ ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

* Ücreti sorunuz.