Hızlandırılmış ve Birleştirilmiş C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak .NET ortamında uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
• CLR ortamının temel özellikleri
• Nesne tutan sınıfların (collections) ayrıntılı incelenmesi
• GUI programlama modeli ve Windows Form Uygulamaları
• Temel çizim işlemleri
• Temel veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf kütüphanesi)
• Çok thread’li uygulamalar ve thread’lerin senkronizasyonu
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (eklenti metodları, var değişkenler, default argumanlar vs.)
• Öznitelikler (attributes)
• Nesnelerin seri hale getirilmesi (object serialization)
• Başkaları tarafından yazılmış kütüphanelerin (bileşenlerin) kullanılması
• MDI uygulamaları
• Uygulamaların kurulması ve konuşlandırılması
• CLR ortamının ayrıntılı işlevleri
• Paylaşılan DLL’ler (shared dlls) ve GAC (Global Assembly Cache) kullanımı
• İleri düzey Windows form işlemleri
• Kontrol tasarımı ve yazımı
• Temel WPF (Windows Presentation Foundation) kullanımı
• İleri çizim işlemleri
• İleri düzey veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf sistemi)
• .NET’te XML işlemleri
• Çok thread’li uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve ileri düzey senkronizasyon işlemleri
• TCP/IP client-server programlama
• .Net ortamının aşağı düzeyli ve sistem programlama bakış açısıyla incelenmesi
• Temel düzeyde sembolik arakodla (Common Intermediate Language [CIL]) programlama
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (Anonim metodlar, Lambda ifadeleri vs.)
• Linq (Language integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile temel veritabanı uygulamaları
• .NET Remoting kullanımı
• Temel WCF (Windows Communication Foundation) kullanımı
• TPL (Task Parallel Library)
• İleri düzey WPF (Windows Presentation Foundation) uygulamaları
• WPF ile ileri çizim işlemleri
• WPF ile üç boyutlu çizim işlemleri
• İleri düzey Linq (Language Integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile ileri veritabanı uygulamaları
• İleri düzey WCF (Windows Communication Foundation) uygulamaları
• İleri düzey debug işlemleri
• Birim testleri ve NUnit kullanımı

Ön Koşul : Daha önce C# ile Nesne Yönelimli Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.