Gömülü Linux Sistemleri – Geliştirme ve Programlama


Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Online Gömülü Linux Sistemleri – Geliştirme ve Programlama Kursu (320 saat)

 • Giriş ve Temel Bilgiler

  • Gömülü Sistemlere Genel Bir Bakış
  • Gömülü Sistemlerin Karakteristik Özellikleri
  • Bir Kaynak Yöneticisi Olarak İşletim Sistemi
  • İşletim Sistemlerinin Alt Sistemleri
  • Linux Sistemlerinin Tarhihsel Gelişimi
  • Gömülü Linux Sistemi Ne Anlama Gelmektedir?
  • Gömülü Linux Sistemlerinin Masaüstü Linux Sistemlerinden Farklılıklları
  • Mikroişlemci, Mikrodenetleyici, SOC (System on Chip) ve SBC (Single Board Computer) Kavramları
  • Gömülü Linux Sistemleri için Kullanılan Donanımlar, Raspberry Pi, Beaglebone ve Diğerleri
  • Gömülü Sistemlerin Çevre Birimleri
  • Gömülü Sistemlerde Bellek Birimleri
  • Gömülü Sistemler İçin Emülatörler ve QEMU
 • Single Board Bilgisayarlar

  • Single Board Bilgisayar Nedir?
  • Yaygın Kullanılan Single Board Bilgisayarlar
  • Single Board Bilgisayarların Uygulama Alanları
  • Single Board Bilgisayarların Sınırlılıkları ve Handikapları
 • Raspberry Pi Donanımının Özellikleri

  • Raspberry Pi Donanımındaki CPU, GPU ve RAM Özellikleri
  • ARM İşlemcilerinin Özellikleri
  • ARM işlemcilerinde Cortex Türleri ve Komut Kümeleri Çeşitliliği
  • SD Kart Arabirimi
  • GPIO Arabirimi
  • I2C ve SPI Veri Yolları
  • USB Arabirimi
  • Video/Audio Özellikleri
  • Ethernet ve Wireless Birimleri
  • HDMI ile Bağlantı
  • Güç Kaynağının Olması Gereken Özellikleri ve Soğutucu Gereksinimi
  • Raspberry Pi Donanımında Kullanılan Soketler ve Kablolar
 • BeagleBone Black Donanımının Özellikleri

  • BeagleBone Black Donanımındaki CPU, GPU ve RAM Özellikleri
  • SD Kart Arabirimi
  • GPIO Arabirimi
  • I2C ve SPI Veri Yolları
  • USB Arabirimi
  • Video/Audio Özellikleri
  • Ethernet ve Wireless Birimleri
  • HDMI ile Bağlantı
  • Güç Kaynağının Olması Gereken Özellikleri ve Soğutucu Gereksinimi
  • BeagleBone Donanımında Kullanılan Soketler ve Kablolar
 • Gömülü Sistemlere Linux İşletim Sisteminin Yüklenmesi ve Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi

  • Uygun Linux Dağıtımının Belirlenmesi
  • Gömülü Linux Sistemleri İçin Kullanılan Dağıtımlar ve Özellikleri
  • Raspberry Pi Donanımlarında Kullanılan Yaygın Dağıtımlar
  • Linux Dağıtımlarının Gömülü Sisteme Yüklenmesi
  • Diskin Bölümlendirilmesi ve Buna İlişkin Komutlar ve Utility Programlar
  • Toolchain Kavramı
  • Doğal (Native) ve Çapraz (Cross) Toolchain’ler
  • Gömülü Sistemler İçin Çapraz Derleyiciler (Cross Compilers)
  • Ethernet ve Wireless Network Bağlantılarının Sağlanması
 • Linux Sistemlerinde Dosya Sistemleri

  • ext2, ext3, ext4, xfs Dosya Sistemlerinin Genel Özellikleri
  • Dosya Sistemlerinin Mount Edilmesi
  • Dosya Sistemlerindeki Temel Dizinler ve Anlamları
  • Dosya Bloklerı, i-node Kavramı
  • Linux’ta Kullanılan Dosya Sistemlerinin Aşağı Seviyeli Tasarımları
  • Dosya Sistemlerine Yönelik Aygıt Sürücüler
  • Dosya Sistemi İle İlgili Komutlar ve Utility Programlar
  • tmpfs ve ramfs Dosya Sistemleri ve Linux’ta Ramdisk Kullanımı
 • Ekran ve Görüntü Birimlerinin Programlanması

  • Terminal Aygıt Sürücüleri
  • Terminal Aygıt Sürücülerinin Programlanması
  • X Window Sistemleri
  • X Window Sistemlerinin Tasarımı ve Programlanmasıne İlişkin Temel Bilgiler
  • Qt Framework hakkında Temel Bilgiler ve Basit Örnekler
  • Framebuffer Kavramı ve Kullanım Alanları
  • Framebuffer Aygıt Sürücüleri
  • Linux’ta Framebuffer Kütüphanesinin Kullanımı
 • Çevre Birimlerinin Programlanması

  • USB Arabiriminin Özellikleri
  • libusb Kütüphanesinin Kullanımı
  • Raspberry Pi ve BeagleBone Donanımlarında GPIO Uçlarının Kullanımı
  • GPIO Uçlarının Programlanmasına İlişkin Örnekler
  • I2C ve SPI Arayüzlerinin Kullanılması
  • UART Kullanımı
  • Raspberry Pi ve BeagleBone Black İçin Tasarlanmış GPIO Uçlarını Kullanan Hazır Kartlar (Add-on Boards)
  • Sensörlerin İşlevleri ve Sensörlerin Kullanımına İlişkin Örnekler
  • LCD Kullanımına İlişkin Örnekler
 • Linux Çekirdeğinin Konfigüre Edilmesi ve Derlenmesi

  • Konfigürasyon İşleminin Anlamı
  • Önemli Konfigürasyon Parametreleri
  • Kernel Modüllerinin Çekirdeğe Eklenmesi
  • Kernel Modüllerinin Bağımlılıkları
  • Kernel Modülleri ile İlgili Araçlar, Komutlar ve Utility Programlar
  • GNU Make Aracının Temel Düzeyde Kullanımı ve Make Dosyalarının Oluşturulması
  • Linux Çekirdeğinin Derlenmesi
 • Gömülü Linux Sistemlerinde Kullanılan Ön Yükleyici (Boot Loader) Programlar

  • Ön Yükleyici Kavramı ve Ön Yükleyicileri İşlevleri
  • Birinci ve İkinci Düzey Ön Yükleyiciler
  • Raspberry Pi ve BeagleBone Black Ön Yükleyici Mekanizması
  • U-Boot (Das U-Boot) Önyükleyicisinin Genel Yapısı ve Kullanımı
 • Linux Sistemlerinin Başlatılma Süreci

  • Masaüstü ve Gömülü Sistemlerde Linux Sistemlerinin Başlatılması
  • Kernel Konfigürasyon Parametrelerinin Boot Sürecindeki Etkileri
  • Linux Çekirdeğinin Yüklenmesine İlişkin Aşamalar
  • Boot Süreci Sırasında Dosya Sistemlerinin Mount Edilmesi
  • Boot Sürecinde Etkili Olan Script Dosyaları
 • Linux Sistemlerinde Kullanılan Init Paketleri ve Systemd Init Paketinin Kullanımı

  • Init Paketlerinin İşlevi
  • SysVInit ve Upstart Paketleri Hakkında Temel Bilgiler
  • Systemd Paketinin Kurulumu
  • Systemd Paketinin İşlevleri
  • Daemon Kavramı
  • Unit Dosyalarının Oluşturulması ve Servislerin Yönetilmesi
  • Systemd İle Servis Yönetiminin Ayrıntıları
  • Systemd Paketine İlişkin Komutların Kullanımı
 • Aygıt Ağacı (Device Tree)

  • Aygıt Ağacı Nedir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır?
  • Aygıt Ağaçlarına Neden Gereksinim Duyulmuştur?
  • Aygıt Ağaçlarının Genel Yapısı
  • Agıt Ağaçlarının Oluşturulması
  • Aygıt Ağaçlarının Derlenmesi ve Tersine Derlenmesi (Decompile Edilmesi)
  • Aygıt Ağaçları ve Boot Süreci
  • Aygıt Ağaçları ve Aygıt Dosyaları
  • Sistem Çalışırken Aygıt Konfigürasyonlarının Ayarlanması
 • Yocto Projesi

  • Yocto Projesi Nedir?
  • Poky ve bitbake Kavramları
  • Katman (Layer) Kavramı ve Kullanımı
  • Image Kavramı ve Kullanımı
  • Image İsimleri
  • Recipe Kavramı ve Kullanımı
  • Log Mekanizması
  • Build İşlemi
 • Buildroot Projesi

  • Buildroot Projesi Nedir?
  • Buildroot Çalışma Mekanizması
  • Buildroot Konfigürasyonu
  • Sistemin İsteğe Göre Özelleştirilmesi (Customization)
  • Buildroot’a Yeni Paketlerin Eklenmesi
  • Build İşlemi
 • Linux Sistemlerinde Kullanılan Log Sistemi

  • log Mesajlarının User Mod ve Kernel Modda Oluşturulması
  • syslod Daemon Programın İşlevi
  • Loglamanın User Modda Programlama Yoluyla Yapılması
 • Linux Daemon (Servis) Programlarının Yazımı

  • Daemon Programların Anlamı
  • Daemon Programların Oluşturulması ve Devreye Sokulması
  • Daemon Programların Konfigüre Edilmesi
  • User Mod ve Kernel Mod Daemon Kavramı
  • Linux Kernel İçerisindeki Kernel Mod Daemon’lar ve İşlevleri
 • Procfs ve sysfs Dosya Sistemlerinin Kullanımı

  • proc Dosya Sisteminin Genel Yapısı ve Kullanımı
  • sys Dosya sisteminin Genel Yapısı ve Kullanımı
 • Linux Aygıt Sürücülerinin Yazımı

  • Aygıt Sürücülerinin Anlamı
  • Linux Aygıt Sürücü Mimarisinin Tanıtımı
  • Linux Çekirdek Modüllerinin Yazımı
  • Çekirdek Modüllerinin Yüklenmesi ve Boşaltılması
  • Karakter Aygıt Sürücülerinin Yazımı
  • Aygıt Sürücülerde Senkronizasyon İşlemleri
  • Aygıt Sürücülerde Bekleme Kuyruklarının Yaratılması ve Bloke İşlemlerinin Sağlanması
  • Aygıt Sürücülerde Bellek Tahsisatları
  • Aygıt Sürücülerin IO Portlarını Kullanması
  • Aygıt Sürücülerde Kesme İşlemlerinin Yönetilmesi
  • Blok Aygıt Sürücülerinin Yazımı
  • Blok Aygıt Sürücülerinde Bellek Haritalaması ve DMA Kullanımı
  • USB Aygıt Sürücüleri
  • Kernel Thread’lerin Yaratılması ve Kullanımı

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.