Go Programlama Dili ve Uygulamaları


Temel kavramlar

 • Çevirici programlar, derleyiciler yorumlayıcılar
 • İşletim Sistemleri
 • IDE (Integrated Development Environment) programları
 • Temel sayı sistemleri
 • Go programlama dili hakkında temel bilgiler
 • Go ortamının kurulması
 • Hello, World programı
 • Fonksiyon bildirimi
 • Fonksiyonların çağrılması

Tür kavramı

 • Go’da temel türler
 • Tamsayı türleri, gerçek sayı türleri, char türü ve boolean türü
 • Değişkenler ve faaliyet alanı

Fonksiyonlar

 • Fonksiyonların geri dönüş değerleri
 • return deyimi
 • Fonksiyonların parametre değişkenleri
 • Matematiksel işlem yapan yararlı metotlar

Sabitler

 • Sabit kavramı
 • Sabitlerin türleri
 • Tamsayı sabitleri
 • Gerçek sayı sabitleri
 • bool türden sabitleri
 • Karakter sabitleri
 • Escape sequence karakterler
 • Tamsayı sabitlerinin hexadecimal, binary ve octal gösterilişleri
 • Gerçek sayı sabitlerinin bilimsel gösterilişi
 • Sabit bildiriminde alttire karakterinin kullanımı

Temel Operatörler

 • Operatörlerin sınıflandırılması
 • Operatör önceliği
 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Mantıksal operatörler
 • Mantıksal operatörlerin kısa devre davranışları
 • Atama operatörü
 • İşlemli atama operatörleri

Kontrol deyimleri

 • if deyimi
 • for döngü deyimi
 • break ve continue deyimleri
 • switch deyimi
 • select deyimi
 • Örnek programlar

Tür dönüştürmeleri

 • Farklı türlerin birbirine atanması
 • İşlem öncesi otomatik tür dönüşümleri
 • Tür dönüştürme operatörü

Paketler

 • Paket kavramı
 • Paket oluşturma
 • Örnek programlar

Adres kavramı

 • Adres kavramı
 • Stack ve heap alanları
 • Ömür (storage duration) kavramı

Göstericiler (Pointers)

 • Gösterici kavramı
 • Gösterici kavramı
 • Gösterici parametreli fonksiyonlar
 • call by value ve call by value kavramları
 • Göstericiye geri dönen fonksiyonlar
 • Göstericiyi gösteren göstericiler (pointer to pointrs)
 • null adres kavramı ve nil sabiti
 • nil sabitinin (null adresin) kullanını
 • Örnek programlar

Yapılar

 • Yapı bildirimleri
 • Yapı elemanlarına erişim
 • Yapı türünden göstericiler
 • Örnek yararlı yapılar

Rassal sayı üretimi

 • Rassal sayı üretimi
 • Rassal sayı üretimi için kullanılan fonksiyonlar
 • Örnek programlar

Go’da yazılarla (string) işlemler

 • String kavramı
 • Yaz ile işlem yapan Fonksiyonlar
 • strings paketi
 • Yazılarla işlem yapan diğer paketler
 • Örnek programlar

Temel algoritma analizi

 • Algoritmanın karmaşıklığı
 • Karmaşıklığın ölçütü
 • Karmaşıklığın gösterimine ilişkin notasyonlar
 • Big O notasyonu ile çeşitli karmaşıklık durumlarının incelenmesi
 • O(1), O(logn), O(n), O(n * Logn), O(n ^ 2), O(n ^ 3), … , O(n ^ k) karmaşıklıkları
 • O(k ^ n), O(n!) gibi özel karmaşıklıklar

Diziler (Arrays) ve uygulamalar

 • Dizi tanımlama
 • Diziye ilişkin nesnelerin bellekteki durumu
 • Dizi elemanlarına erişim
 • Dizilere ilk değer verilmesi
 • Dizilerin fonksiyonlara geçirilmesi
 • Dizi döndüren fonksiyonlar
 • Dizilere ilişkin temel algoritmaların yazımı
 • Dizilere ilişkin yararlı fonksyionların yazımı
 • Dizilerde bazı sıralama algoritmaları: kabarcık sıralaması (bubble sort) ve seçerek sıralama (selection sort) algoritmaları
 • Yapı dizileri
 • Gösterici dizileri
 • Örnek programlar

Slices

 • Slice kavramı
 • Slice tanımlama
 • Global slice fonksiyonları (len, cap, append, copy ve diğerleri)
 • Slice ile ilgili işlemler
 • Nil slice
 • Örnek uygulamalar

range

 • range kavramı
 • range anahtar söcüğü ve kullanımı
 • Örnek uygulamalar

Arayüzler (Interfaces)

 • Arayüz kavramı
 • Arayüzlerin kullanını
 • Örnek uygulamlar

Hataların Ela Alınması (Error Handling)

 • Standart error arayüzü
 • Standart fonksiyonlarda hata işlemleri
 • Hataların ele alınmasına yönelik fonksiyonların yazılması
 • Örnek uygulamalar

Çöp Toplayıcı (garbage collector)

 • Nesnelerin ömürleri
 • Nesnelerin seçilebilir (garbage collected) duruma gelmesi
 • Çöp toplayıcı’nın çalışma biçimi
 • Çöp toplayıcıya ilişkin kullanılan bazı algoritmalar

Programın Komut Satırı Argümanları

 • Program ve Process kavramları
 • Programın komut satırı argümanları
 • Progamın giriş noktası (entry point) olan main metodunun parametresi ve anlamı
 • Örnek uygulamalar

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.