Flutter Ortamında Dart Programlama Dili İle Uygulama Geliştirme


Flutter Ortamında Dart Programlama Dili İle Uygulama Geliştirme

Kursun süresi: 180 Saat
Eğitmen : Kaan Aslan

Ön Koşul: Daha önce herhangi bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneğinde “Programlamaya Giriş” kursuna katılmış olmak.