C++ Standartları


Bu kurs ISO/IEC 14882: 2003 standardının açıklanması ve yorumlanmasına ilişkin ileri düzey bir kurstur. Kurs içerisinde standardizasyona ilişkin terimler ve konular ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Programlama dillerinin standardizasyonu
 • C++’de standardizasyon çalışmalarının tarihi ve amacı
 • Standartlardaki bölümlendirmeler
 • Standardizasyonda kullanılan temel terimler ve içeriğe ilişkin anlatım
 • Standartlara uyumluluk
 • Derleme ve çalışma ortamları
 • Programın çalışmaya başlaması ve sonlanması
 • Sınır durumlar
 • Faaliyet alanı kavramı ve İsim arama
 • Kendiliğinden yapılan tür dönüştürmeleri
 • Operatörler
 • Deyimler
 • İsim alanı kavramı
 • Sınıflar
 • Özel üye fonksiyonlar
 • Türetme işlemleri
 • Aynı isimli fonksiyonlar ve operatör fonksiyonları
 • Fonksiyon ve sınıf şablonları
 • Hataların ele alınması ve işlenmesi
 • Standart C++ kütüphanesi
 • C ile uyumluluk

Önkoşul:

C++ Programlama Dilini iyi bir biçimde bilmek ve sistem programlama alanında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş, Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I)-(II) ve C++ ve Nesne Yönelimli Programlama Uygulamaları kurslarını başarıyla tamamlamış olmak.

*Ücreti sorunuz.