C Standartları


Bu kurs C90 (ISO/IEC 9899: 1990) ve C99 (ISO/IEC 9899: 1999) standartlarının açıklanması ve yorumlanmasına ilişkin ileri düzey bir kurstur. Kurs içerisinde standardizasyona ilişkin kavramlar ve konular ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Programlama dillerinin standardizasyonu
 • C’de standardizasyon çalışmalarının tarihi ve amacı
 • Standartlardaki bölümlendirmeler
 • Standardizasyonda kullanılan temel terimler ve içeriğe ilişkin anlatım
 • Standartlara uyumluluk
 • Derleme ve çalışma ortamları
 • Programın çalışmaya başlaması ve sonlanması
 • Sınır durumlar
 • Tür kavramı ve tür dönüştürmeleri
 • Bildirim işlemi
 • Operatörler
 • İlkdeğer verme
 • Deyimler
 • Fonksiyon prototipleri ve fonksiyon tanımlamaları
 • Önişlemci
 • Standart C kütüphanesi

Önkoşul:

C Programlama Dilini iyi bir biçimde bilmek ve sistem programlama alanında uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu “C Programlama Dili”, Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları” kurslarını başarıyla tamamlamış olmak.

*Ücreti sorunuz.