C# Programcıları için Java


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini bilen programcıların Java Programlama Diline geçişlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kurs içerisinde Java Programlama Dili, katılımcıların C# Programlama Dilini bildikleri varsayımıyla ele alınıp anlatılmaktadır.

Önkoşul:
C# Programlama Dilini bilmek ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# İle Nesne Nesne Yönelimli Programlama kurslarını başarıyla bitirmiş olmak.

* Ücreti sorunuz.