C++ Programcıları için Java


Açıklama : Bu kurs C++ Programcılarının Java Programlama Dilinde uygulama geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. C++ Java’ya göre daha aşağı seviyeli, daha güçlü, daha ayrıntılı bir semantik yapıya sahiptir. Kursta JAVA Programlama Dili C++ bakış açısıyla ele alınarak açıklanacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır;
•C++ ile Java’nın genel farklılıkları
•Java veri türleri ve operatörlerinin incelenmesi ve C++’tan farklılıkları
•C++ bakış açısıyla Java’da referans kullanımı
•Java deyimlerindeki farklılıklar
•Java sınıflarının genel yapısı
•Java sınıflarının şematik organizasiyonu
•Sınıflarla ilgili işlemler
•Java’da türetme ve polymorphism
•Java sınıflarının kullanımı
•Java’da olmayan C++ özellikleri

Önkoşul: C++ Programlama Dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.