C++ Programcıları için C# ve Visual C++ ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme


Açıklama : Bu kurs C++ programcılarının Windows altında .NET ortamında uygulama geliştirmesini sağlamaya yöneliktir. C# Programlama Dili C++ bilinç düzeyi ile ele alınıp açıklanmaktadır. .NET ortamında uygulama geliştirmeye yönelik tüm konular uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
Microsoft .Net ortamın genel yapısı
C# Programlama Dili
Sınıf yapısı ve Çokbiçimlilik
.NET sınıf sisteminin kullanımı
XML
Web Servisler
Uygulama örnekler

Önkoşul: C++ Programlama Dilini bilmek ve Windows Programlama konusunda uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.