C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (III)


Açıklama : Bu kurs C# kullanarak ileri uygulama geliştirme becerisini kazanmış programcılara yönelik daha ayrıntılı ileri düzey bir uygulama kursudur. Kurs içerisinde pek çok konu derinlikli olarak ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· İleri düzey WPF (Windows Presentation Foundation) uygulamaları

· WPF ile ileri çizim işlemleri

· WPF ile üç boyutlu çizim işlemleri

· İleri düzey Linq (Language Integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile ileri veritabanı uygulamaları

· WWF (Windows Workflow Foundation)

· Güvensiz kodlar (unsafe codes)

· Şifreleme işlemleri ve güvenlik

· İleri düzey WCF (Windows Communication Foundation) uygulamaları

· Windows Store için uygulama geliştirme

· İleri düzey debug işlemleri

· Birim testleri ve NUnit kullanımı

· Unity ortamının (Unity framework) tanıtılması

· Ve diğerleri …

Ön Koşul : Daha önce C# ile .NET ileri düzey uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (II) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.