C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (II)


Açıklama : Bu kurs C# kullanarak temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış programcılara yönelik ileri düzey bir uygulama kursudur. Kurs içerisinde pek çok konu derinlikli olarak ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· CLR ortamının ayrıntılı işlevleri

· Paylaşılan DLL’ler (shared dlls) ve GAC (Global Assembly Cache) kullanımı

· İleri düzey Windows form işlemleri

· Kontrol tasarımı ve yazımı

· Temel WPF (Windows Presentation Foundation) kullanımı

· İleri çizim işlemleri

· İleri düzey veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf sistemi)

· .NET’te XML işlemleri

· Çok thread’li uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve ileri düzey senkronizasyon işlemleri

· TCP/IP client-server programlama

· .Net ortamının aşağı düzeyli ve sistem programlama bakış açısıyla incelenmesi

· Sembolik arakodla (Common Intermediate Language [CIL]) programlama

· C# programlama diline eklenen yeni özellikler (Anonim metodlar, Lambda ifadeleri vs.)

· Linq (Language integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile temel veritabanı uygulamaları

· .NET Remoting kullanımı

· Temel WCF (Windows Communication Foundation) kullanımı

· TPL (Task Parallel Library)

· C# ile temel Android uygulamaları geliştirme

· Ve diğerleri …

Ön Koşul : Daha önce C# ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.