C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I)


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak .NET ortamında uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· CLR ortamının temel özellikleri

· Nesne tutan sınıfların (collections) ayrıntılı incelenmesi

· GUI programlama modeli ve Windows Form Uygulamaları

· Temel çizim işlemleri

· Temel veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf kütüphanesi)

· Çok thread’li uygulamalar ve thread’lerin senkronizasyonu

· C# programlama diline eklenen yeni özellikler (eklenti metodları, var değişkenler, default argumanlar vs.)

· Öznitelikler (attributes)

· Nesnelerin seri hale getirilmesi (object serialization)

· Başkaları tarafından yazılmış kütüphanelerin (bileşenlerin) kullanılması

· MDI uygulamaları

· Uygulamaların kurulması ve konuşlandırılması

· Ve diğerleri …

Ön Koşul: Daha önce C# ile Nesne Yönelimli Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.