C# ile .NET Ortamında Proje Geliştirme


Bu kurs katılımcılara .NET ortamında C# Programlama Dilini kullanarak proje geliştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Kursun İçeriği:

Kursta katılımcılarla birlikte bir ya da iki proje üzerinde hep birlikte çalışılmakta ve bunun yanı sıra her katılımcının ayrı bir proje üzerinde çalışmasına olanak sağlanmaktadır. Eğitmenler katılımcıların kendi projelerinin yürütülmesi konusunda yönlendirici ve problem çözücü katkılar sağlamaktadır. Kurs normal ders oturumları biçiminde yürütülmektedir.

Önkoşul:
Daha önce C# ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.