C# ile Nesne Yönelimli Programlama


C# Programlama Dili kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan C++’dan türetilmiş yalın bir nesne yönelimli programlama dilidir. Programlama dili olarak Java’ya oldukça benzemekle birlikte onun biraz daha iyileştirilmiş ve biraz daha C++’a yakınlaştırılmış bir biçimidir. Yalınlığı nedeniyle .NET programlama ortamının temel dili olarak kabul edilmektedir. C#’ı kullanarak, GUI uygulamaları, ASP.NET kullanıcı arayüzü, web servis uygulaması, dağıtık uygulamalar için bileşenler veya klasik bir Windows masaüstü uygulaması geliştirebilirsiniz. Bu kursta bir programlama dili olarak C# ele alınmaktadır. Bu kurs C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme kursu için bir önkoşul niteliğindedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Nesne yönelimli programlamaya ilişkin temel kavramlar
 • C# Programlama Dilinin genel yapısı ve diğer programlama dilleriyle olan benzerliği
 • C#’a ilişkin temel kavramlar
 • Tür kavramı
 • Değişkenler
 • Tür dönüştürmeleri
 • C# operatörleri
 • Dizilerin kullanımı
 • Kontrol deyimlerinin kullanımı
 • İsim alanları
 • Temel sınıf kavramları
 • Sınıfların üye fonksiyonları ve elemanları
 • Yapılar
 • Arayüzler
 • Delege kavramı
 • Exception işlemleri
 • Temel .NET sınıflarının kullanımı
 • Güvenli olmayan kod blokları
 • Ve diğer konular…

Önkoşul:

Daha önce herhangi bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak veya derneğimizin açmış olduğu Programlamaya Giriş kursuna katılmış olmak.

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.