C/C++ ile Proje Geliştirme


Bu kurs proje geliştirme süreci üzerinde deneyim kazandırmayı hedefleyen bir uygulama kursudur. Kursta çeşitli pilot projeler sıfırdan ürün haline getirilene kadar tüm adımlardan geçerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca katılımcılara bireysel projeler verilmekte ve bu projeler danışman eşliğinde ortak çalışmalarla yürütülmektedir. Bu kursumuza katılacak adayların aranılan ön koşullar dışında proje geliştirme faaliyetlerine zaman ayırabilmesi kesinlikle istenmektedir. Yeterli zamanı ayıramayacak adayların kurstan elde edebilecekleri kazanımların belirgin olarak düşeceği unutulmamalıdır.

Önkoşul:
Kursa katılacak adayların iyi derecede C/C++ bilgisine sahip olması, Windows ya da Unix/Linux sistemlerinde uygulamalı çalışma yapmış olması ve temel sistem programlama bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Tüm katılımcı adaylarıyla öngörüşme yapılmakta ve adaylar yeterlilik bakımından değelendirilmektedir.

* Ücreti sorunuz.