C++ Boost Kütüphanesi


Bu kurs Boost kütüphanesindeki sınıfların kullanımını uygulamalı bir biçimde açıklayan ileri düzey bir kurstur. Kurs içerisinde boost kütüphanesinde bulunan sınıfların pek çoğu ele alınmaktadır. Kütüphaneyi oluşturan sınıflar hakkındaki bilgileri http://www.boost.org/libs/libraries.htm adresinden edinilebilirsiniz. Ayrıca kurs içerisinde standart kütüphaneye yapılması düşünülen eklentiler de (TR1) ele alınmaktadır.

Önkoşul:
C++ Programlama dilini bilmek ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kursunu başarıyla bitirmiş olmak. Ayrıca adayların C++ standart şablon kütüphanesinin kullanımı hakkında temel bilgilere sahip olması istenmektedir.

* Ücreti sorunuz.