80X86 ve ARM Sembolik Makine Dilleri (Assembly Languages)


Bu kursumuzda Intel’in 80X86 işlemcileri ile ARM işlemcilerinin sembolik makine dilileri yardımcı konularla birlikte uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Ön Koşul:

C Programlama Dili kursunu başarıyla bitirmiş olmak ya da kursun gerektirdiği düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

* Ücreti sorunuz.