Hızlandırılmış ve Birleştirilmiş C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak .NET ortamında uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
• CLR ortamının temel özellikleri
• Nesne tutan sınıfların (collections) ayrıntılı incelenmesi
• GUI programlama modeli ve Windows Form Uygulamaları
• Temel çizim işlemleri
• Temel veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf kütüphanesi)
• Çok thread’li uygulamalar ve thread’lerin senkronizasyonu
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (eklenti metodları, var değişkenler, default argumanlar vs.)
• Öznitelikler (attributes)
• Nesnelerin seri hale getirilmesi (object serialization)
• Başkaları tarafından yazılmış kütüphanelerin (bileşenlerin) kullanılması
• MDI uygulamaları
• Uygulamaların kurulması ve konuşlandırılması
• CLR ortamının ayrıntılı işlevleri
• Paylaşılan DLL’ler (shared dlls) ve GAC (Global Assembly Cache) kullanımı
• İleri düzey Windows form işlemleri
• Kontrol tasarımı ve yazımı
• Temel WPF (Windows Presentation Foundation) kullanımı
• İleri çizim işlemleri
• İleri düzey veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf sistemi)
• .NET’te XML işlemleri
• Çok thread’li uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve ileri düzey senkronizasyon işlemleri
• TCP/IP client-server programlama
• .Net ortamının aşağı düzeyli ve sistem programlama bakış açısıyla incelenmesi
• Temel düzeyde sembolik arakodla (Common Intermediate Language [CIL]) programlama
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (Anonim metodlar, Lambda ifadeleri vs.)
• Linq (Language integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile temel veritabanı uygulamaları
• .NET Remoting kullanımı
• Temel WCF (Windows Communication Foundation) kullanımı
• TPL (Task Parallel Library)
• İleri düzey WPF (Windows Presentation Foundation) uygulamaları
• WPF ile ileri çizim işlemleri
• WPF ile üç boyutlu çizim işlemleri
• İleri düzey Linq (Language Integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile ileri veritabanı uygulamaları
• İleri düzey WCF (Windows Communication Foundation) uygulamaları
• İleri düzey debug işlemleri
• Birim testleri ve NUnit kullanımı

Ön Koşul : Daha önce C# ile Nesne Yönelimli Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

Unity ile Oyun Programlama


Online Unity ile Oyun Programlama

Unity ortamının temel özellikleri

+ Unity ortamının kurulumu

+ Unity ortamına ilişkin temel kavramlar

+ Örnek uygulamalar

Unity ortamında programlama (C# script)

+ MonoBehavior sınıfı

+ Start metodu

+ Update metodu

+ Diğer önemli metotlar

+ Örnek uygulamalar

Temel UI elemanları

+ Eventdrivenprogramming

+ Olaylara ilişkin kodların yazılması

+ UI button

+ Sahneler (scene) arası geçiş

+ Mouse olayları ve işlenmesi

+ Görüntü panellerini düzenlemesi ve button kullanarak panel derinliğini değiştirme

+ UI Slider

+ InputField

+ Toggle, radiobutton, togglegroup

+ Text, Image ve drop-downmenu

+ Örnek uygulamalar

Kamera işlemleri

+ Kameralar

+ Temel sahne (scene) oluşturma

+ Sabit Kamera ile Çalışma

+ Kamera ekran boyutunun değiştirilmesi

+ RenderTexture

+ Çalışma zamanında anlık görüntü oluşturma

+ Çok amaçlı kamera donanımıyla çalışma

+ Örnek uygulamalar

ShaderGraphsand Video Players

+ Shader kavramı ve kullanımı

+ Video işlemleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile 2 boyutlu uygulama geliştirme

+ 2 boyutlu sonsuz oyunlar (endlessgame)

+ 2 boyutlu oyunlarda arka planın oluşturulması

+ Diğer teknikler

+ Örnek uygulamalar

3D Objects, Terrains, Textures, andMaterials

+ 3B Nesneler

+ Terrain oluşturma ve kullanma

+ Sahneye eklentiler

+ 3D modellerin bir proje ile kullanılması

+ Nesnelerin yok edilmesi

+ Coroutine kullanımı

+ ProBuilder kullanımı

+ Terrain ve texture kullanımı

+ Örnek uygulamalar

Unity ile 3 boyutlu uygulama geliştirme

+ 3 boyutlu sonsuz oyunlar (endlessgame)

+ 3 boyutlu oyunlarda arka planın oluşturulması

+ 3 boyutlu oyun nesneleri ile çalışma

+ Diğer teknikler

+ Örnek uygulamalar

Unity ile ses işlemleri

+ Seslerin oluşturması

+ AudioSource bileşeni

+ 3D worldspace’destatic bir noktadan ses oluşturma

+ Ayrı AudioSourcebişemeni ile ses oluşturma

+ Çalışma zamanında AudioSource bileşenleri oluşturma

+ Extension metotlar yoluyla ses işlemlerine ilişkin metotların MonoBehavior sınıfına eklenmesi

+ Sesin geciktirilmesi (delay)

+ Örnek uygulamalar

Unity ile network oyun tasarımı ve gerçekleştirilmesi

+ Web Server İletişimi ve Online Versiyon Kontrolü

+ Web servis erişimi

+ Unity ile yerel ağ üzerinde oynanan oyunların tasarımı ve gerçekleştirilmesi

+ Örnek uygulamalar

Unity animasyon işlemleri

+ Animasyon kavramı ve animasyon oluşturulması

+ Animasyonları kullanımı ve oyuna entegrasyonu

+ Örnek uygulamalar

Unitynavigationandpathfinding

+ Navigation kavramı

+ Yol bulma (pathfinding)

+ Engeller

+ Çamur ve su gibi özel tanımlanmış alanlarda yol bulma

+ İleri teknikler

+ Örnek uygulamalar

First Person Controller (FPS) ve Third Person Controller

+ FPS oyunlar ve gerçekleştirilmeleri

+ Third Person Controller oyunlar ve gerçekleştirilmeleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları

+ VR kavramı

+ VR için Unity’nin yapılandırılması

+ VR gözlükler için proje oluşturma

+ Bir VR projesine 360 ​​derecelik videolar eklenmesi

+ 3 boyutlu bir nesnenin yüzeyinde 360 ​​derecelik videolar oynatılması

+ Unity ile temel düzeyde AR uygulamaları geliştirme

+ Örnek uygulamalar

Oyun verilerinin saklanması ve yüklenmesi

+ Dosyalama işlemleri

+ Veritabanı işlemleri

+ Unity ile XML ve JSON seri hale getirme (serialization/deserialization) işlemleri

+ Örnek uygulamalar

Unity ile geliştirilen uygulamaların optimizasyonu

+ Mobil platformlar için oyun geliştirme

+ Android ve IOS için uygulamarın optimizasyonu

+ Geliştirilen oyunların platformlara göre özel durumları

+ Örnek uygulamalar

+ Ve diğerleri…

 

Ön Koşul : Daha önce Java veya C# Programlama dillerinden biri ile Nesne Yönelimli Programlama konusunda çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Java ile Nesne Yönelimli Programlama veya C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.