ARM Mikrodenetleyici Uygulamaları


Açıklama; Ders akışı sırasında aşığda belirtilen konularda değişiklik yapılabilir. Yeni konular eklenebilir ya da bazı konular programdan çıkartılabilir. Ders konuları işlenme sırasına göre belirtilmemiştir. ARM C Uygulamaları ders programı STM32F4 işlemci mimarisi kullanılarak yürütülecektir. Geliştirme ortamı olarak IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM) kullanılacaktır. Uygulama konularında STM32 F4 Discovery geliştirme kitinin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Mikroelektronika ve diğer firmalarının bazı bordları da kullanılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 

ARM Mikrodenetleyici çekirdek yapılarının incelenmesi

STM32F4 Mikrodenetleyicilerin incelenmesi:

– Bellek organizasyonu

– I/O portları

– Çevresel birimler

– Kesme özelliği ve diğer özellikler

Geliştirme ortamlarının incelenmesi:

– IAR EWARM geliştirme ortamı

– STMicroelectronics STMCube yazılım geliştirme ortamı

Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri

I/O portları kullanımı

Alfanümerik LCD, 7-segment display birimlerinin uygulamaları

Push button ve Matrix keyboard uygulamaları

RS232 haberleşmesi: GPS modül kullanımı, NMEA protokolü

1-Wire Bus haberleşmesi: Sayısal termometre uygulaması

I2C haberleşmesi: Real Time Clock, 24XX EEPROM bellek uygulamaları

SPI haberleşmesi: Sensör uygulamaları, 25XX EEPROM bellek uygulamaları

Grafik LCD kullanımı

RS485 haberleşmesi ve MODBUS protokolü

Mixed model programming: C – Assembly entegrasyonu

 

Ön koşul; Daha önce C Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C Programlama Dili kursuna katılmış olmak.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

 

Temel Elektronik


Açıklama : Kursun amacı elektrik elektronik konusunda bilgi sahibi olmayan ya da az
bilgi sahibi olan öğrenciler için donanım temelli yazılım uygulamalarını
geliştirebilecek alt yapı hazırlamaktır. Hedefi mikrodenetleyici
uygulamaları yapmak olan ve C programlama dilini bilen ancak elektronik
bilgisi az olan ya da olmayan öğrenciler için PIC-C programlama kurslarına
hazırlık niteliği de taşımaktadır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Uluslararası Birim Sistemleri
 • Elektrik Devreleri, Akım, Gerilim
 • Pasif Devre Elemanları
 • Gerilim ve Akım Kaynakları
 • Güç ve Enerji
 • Elektrikte ölçme ve ölçü aletleri
 • Devre Teorisi, Kirchoff Akım ve Gerilim Yasaları
 • Doğru Akım Devreleri
 • Alternatif Akım Devreleri
 • İşlemsel Kuvvetlendiriciler
 • Yarı İletken Devre Elemanları
 • Temel Kuvvetlendirici Devreler
 • Anahtarlama Devreleri
 • Osilatörler
 • Filtre Devreleri
 • Optoelektronik
 • Mantıksal Devreler
 • Elektrik Motorları
 • Algılayıcılar ve Dönüştürücüler
 • ADC ve DAC devreleri
 • Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler
 • Bellek Elemanları
 • Mikrodenetleyicilerde Kullanılan Çevresel Birimler
 • Haberleşme Protokolleri
 • ve diğer konular…

* Ücreti sorunuz.

PIC C Uygulamaları (II)


Kurs Konuları:
PIC24 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
PIC32 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
PIC24 ve PIC32 işlemcileri için C derleyicilerinin incelenmesi
Grafik LCD, Dot-Matrix display uygulamaları
I2C haberleşmesi: Programlanabilir clock (PLL) uygulaması
SPI haberleşmesi: SDIO arabirimi, SDCARD kullanımı
File Sistem, FAT / FAT32
Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri.
Cooperative Multitasking
Ethernet protokolü ve TCP/IP protokol stack
USB Haberleşmesi
IR ve RF haberleşmeleri
Notlar:
Ders akışı sırasında yukarıda belirtilen konularda değişiklik yapılabilir. Yeni konular eklenebilir ya da bazı konular programdan çıkartılabilir.
Ders konuları işlenme sırasına göre belirtilmemiştir.
PIC C (I) Uygulamaları ders programı PIC18 işlemci mimarisi kullanılarak yürütülecektir. PIC C (II) Uygulamaları PIC18, PIC24, PIC32 işlemci mimarileri kullanılarak yürütülecektir.
Uygulama konularında dernek tarafından tasarlanmış deney bordlarının yanısıra Microchip ve Mikroelektronika firmalarının deney bordları kullanılacaktır

Önkoşul: Ders programı, C programlama dilinin bilindiği varsayımıyla uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Ancak gerekli görülmesi durumunda PIC C (I) dersi kapsamında C programlama dilinin temel konuları ile ilgili tekrarlar yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.

PIC C Uygulamaları (I)


Kurs Konuları:
PIC18 işlemci ailesinin donanım özelliklerinin incelenmesi
Mikrodenetleyici C derleyicilerinin incelenmesi: Eklentiler, kısıtlamalar
PIC C geliştirme ortamlarının incelenmesi (MPLAB IDE / MPLAB X)
Mikrodenetleyici uygulamaları akış yönetimi, yazılım modellemeleri
Alfanümerik LCD, 7-segment display birimlerinin uygulamaları
Push button ve Matrix keyboard uygulamaları
RS232 haberleþmesi: GPS modül kullanımı, NMEA protokolü
1-Wire Bus haberleşmesi: Sayısal termometre uygulaması
I2C haberleþmesi: Real Time Clock, 24XX EEPROM bellek uygulamaları
RS485 haberleþmesi ve MODBUS protokolü
Capture/Compare/PWM modülü kullanımı
RFID, Manchester kodlaması
PC Keyboard ile haberleşme
Mixed model programming: C – Assembly integrasyonu
Notlar:
Ders akışı sırasında yukarıda belirtilen konularda değişiklik yapılabilir. Yeni konular eklenebilir ya da bazı konular programdan çıkartılabilir.
Ders konuları işlenme sırasına göre belirtilmemiştir.
PIC C (I) Uygulamaları ders programı PIC18 işlemci mimarisi kullanılarak yürütülecektir. PIC C (II) Uygulamaları PIC18, PIC24, PIC32 işlemci mimarileri kullanılarak yürütülecektir.
Uygulama konularında dernek tarafından tasarlanmış deney bordlarının yanısıra Microchip ve Mikroelektronika firmalarının deney bordları kullanılacaktır

Önkoşul: Ders programı, C programlama dilinin bilindiği varsayımıyla uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Ancak gerekli görülmesi durumunda PIC C 1 dersi kapsamında C programlama dilinin temel konuları ile ilgili tekrarlar yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.