Uygulamalı Veri Yapıları ve Algoritmalar


Açıklama: Bu kurs veri yapıları ve algoritmalar konusunun uygulamalı bir biçimde ele alındığı ileri düzey bir kurstur. Uygulamalar hem C++ Programlama Dilinde nesne yönelimli programlama tekniği kullanılarak hem de C Programlama Dilinde yapısal programlama tekniği kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
C++’ta ileri template işlemleri
Algoritma analizi ve algoritmanın karmaşıklığı
Temel veri yapıları (Bağlı listeler, kuyruk sistemleri, hash tabloları, bellek tahsisat algoritmaları.)
Kendi kendini çağıran fonksiyonlar
Parsing algoritmaları
Ağaç yapıları (İkili ağaçlar, dengelenmiş ağaçlar, heap ağaçları.)
Sort işlemleri
Arama işlemleri (Doğrusal ve ikili aramalar, ağaç yapıları kullanılarak yapılan aramalar, hash tablolarında aramalar, string içerisinde yapılan aramalar.)
Dosya yapıları (Algoritmaların disk tabanlı çalışması, kayıtlar üzerinde işlemler, veri tabanlarının oluşturulması, sorgulama işlemleri.)
Rassal sayı üretme algoritmaları
Sıkıştırma algoritmaları
Şifreleme yöntemleri
Sayısal algoritmalar (Matris işlemleri, asal sayıların buluması, interplosyon, rassal dağılımlar, polinomlar, matematiksel seriler üzerinde işlemler.)
Sayısal analiz yöntemleri (Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, sayısal türev ve integral hesapları.)
Yöneylem araştırması algoritmaları (En kısa yol problemi, gezgin satıcı problemi, graf algoritmaları, doğrusal karar modellerinin simplex algoritması ile çözümü.)
Kısıtlı kaynaklarla çalışma ve bit düzeyinde işlemler

Önkoşul: C ve C++ Programlama Dillerini bilmek ve bu dillerde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C Programlama Dili, Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları (I) ve C++ ve Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş kurslarını başarıyla tamamlamış olmak. Ön koşulları tam olarak sağlamayan kişiler bu kursumuzdan kısmen fayda sağlayabilirler. Bu durumda olan adaylarla ön görüşme yapılacaktır.

* Ücreti sorunuz.