PHP Programlama Dili


Açıklama : PHP kursu, PHP programlama dilini öğrenmek isteyen ve daha önce bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olanlara yöneliktir. PHP kursunda programlama dilinin kuralları ve sözdizimi ile PHP fonksiyon kütüphanesinin, aşağıda sıralanan bölümleri anlatılmaktadır.

PHP kursu konuları:
Sözdizim yapısı
Veri türleri
Değişkenler
Sabitler
İfadeler
Operatörler
Kontrol deyimleri
Fonksiyonlar
Hataların ayıklanması (Exceptions)
“Cookie” ler
Oturum yönetimi (Sessions management)
Diziler üzerinde işlem yapan fonksiyonlar
HTTP Fonksiyonları
Karakter dizileri üzerinde işlem yapan fonksiyonlar
MySQL Fonksiyonları
Dizin ağacı üzerinde işlemler yapan fonksiyonlar
Tarih ve zaman fonksiyonları
Dosya işlemleri yapan fonksiyonlar
php ayarları (configuration)
php.ini dosyasının incelenmesi

Önkoşul :  HTML, CSS, Web Server vs. gibi internetle ilgili temel kavramlar hakkında, başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olmak. Herhangi bir programlama dili ile uygulama geliştirmiş olmak ya da Programlamaya Giriş kursunu tamamlamış olmak.

* Ücreti sorunuz.